Lastekaitsepäeval Tallinna Õpetajate Majas toimuval konverentsil keskendutakse kahele fundamentaalsele õigusele, mis on laste kaitsmise seisukohast esmase tähtsusega: igal lapsel on õigus elule ning igal lapsel on õigus emale ja isale.

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab §16: „Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta."

Ometi võetakse elu enam kui kolmelt tuhandelt sündimata lapselt aastas ja seda riigi rahalisel toel. Lisaks väga tõsisele moraalsele ja sotsiaalsele probleemile, mida sündimata laste massiline hävitamine endast kujutab, puudutab see üha valusamalt ka küsimust meie kiiresti kahaneva väikerahva püsimajäämisest: alates 1956. aastast, kui abort Eesti territooriumil seadustati, on siin elu kaotanud enam kui 1,5 miljonit last enne oma sündi.

Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Madise tunistab, et igal lapsel on ka õigus emale ja isale. "Abielu kunstlik ümber defineerimine viisil, mis annab samast soost paaridele võimaluse sõlmida seaduslik "abielu" ning kasvatada lapsi, on laste õiguste ränk rikkumine," leiab Madise

"Sooneutraalne "abielu" lõhub sideme abielu ja laste saamise vahel, võttes tahtlikult lapselt õiguse kasvada koos oma ema ja isaga. Riik, mis sel viisil lastevastast süstemaatilist vägivalda kehtestab, lammutab ühiskonna moraalse vundamendi," toonitab Elukultuuri Instituudi juhataja.

Esinevad prof Tapio Puolimatka (Jyväskülä Ülikooli emeriitprofessor), Risto Agur (vandeadvokaat), Markus Järvi (Objektiivi peatoimetaja), Maria Madise (Elukultuuri Instituudi juhataja) ja Varro Vooglaid (SAPTK juhataja ja riigikogu liige).

Konverentsil leiab aset ka paneeldiskussioon, milles arutletakse praktiliste võimaluste üle, kuidas abielu ja inimelu austavat kultuuri Eesti ühiskonnas üles ehitada ning kuidas saaksime sündimata lapsi paremini kaitsta ning nende perekondi toetada. Lisaks tutvustab Elukultuuri Instituut oma uusi projekte.

Konverents toimub 1. juunil kell 14-19 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14).

Osalema on oodatud kõik, kes soovivad elupooldavast liikumisest rohkem teada saada ning elukultuuri levikule kaasa aidata.

Registreeruda saab SIIN.

Toimetas Markus Järvi