LGBT-ideoloogia pealetungiga jõuavad sageli ka koolidesse ja lasteaedadesse seksuaalkasvatuse programmid, mis seda laste ja noorte seas normaliseerida püüavad. Lisaks abielu ja perekonna tähenduse hägustamisele, külvavad paljud sellised programmid ka soosegadust ning propageerivad seksuaalset eksperimenteerimist. Saate "Eluküsimus" saatejuhid on Maria Madise ja Agnes Pulk.

Mida kujutab endast nn terviklik seksuaalkasvatus? Millised standardid on ette nähtud seksuaalkasvatuseks Euroopa lasteaedades ja koolides? Millised probleemid sellega kaasnevad? Milliseid suundumusi võib täheldada Eestis? 

LGBT-ideoloogia pealetungiga jõuavad sageli ka koolidesse ja lasteaedadesse seksuaalkasvatuse programmid, mis seda laste ja noorte seas normaliseerida püüavad. Lisaks abielu ja perekonna tähenduse hägustamisele, külvavad paljud sellised programmid ka soosegadust ning propageerivad seksuaalset eksperimenteerimist.

Vanemad, kes on oma laste esimesed kasvatajad, võivad tunda ennast sellises olukorras üksi ja jõuetuna. Siiski on just vanematel võõrandamatu õigus otsustada oma laste hariduse üle, tagamaks parimal viisil laste füüsiline, intellektuaalne ja vaimne areng.

Vanemate õigeaegne arukas sekkumine võib olla hädavajalik selleks, et lapsi seksualiseeriv perekonnavaenulik seksuaalkasvatus koolidest ja lasteadadest eemal hoida. 

SAPTK Elukultuuri Instituudi ja TV7 koostöös valmiv saatesari "Eluküsimus" keskendub inimelu ja -väärikusega seotud sõlmküsimustele kaasaja ühiskonnas. Saatejuhid on Maria Madise Elukultuuri Instituudist ning Agnes Pulk TV7-st.

Vaadake lisa saatest!