Foto: Hippopx

Esmakordselt on Poola elanike seas rohkem neid, kes peavad Euroopa Liitu Poolale ohtlikuks kui neid, kes peavad ohutuks, näitas küsitlusfirma CBOS hiljutine arvamusküsitlus.

Euroopa Liitu peab Poola suveräänsusele ja iseseisvusele ohtlikuks 45 protsenti, ohutuks aga 44 protsenti vastanutest, teatas 12. mail internetiväljaanne „Wydarzenia". Igal üheksandal küsitletul (11 protsendil) puudus ses asjas oma arvamus.

Võrdluseks: peaaegu aasta tagasi CBOS-i läbiviidud küsitlusel oli EL-i pidanud Poola iseseisvusele ja suveräänsusele ohutuks 55 protsenti, ohtlikuks aga 33 protsenti. Sellest kirjutas toona internetiväljaanne „Euractiv".  CBOS viib sellealast küsitlust läbi alates 2014. aastast.

Viimase aasta jooksul toimunud märgatava meeleolumuutuse taga on asjatundjate hinnangul mitu asjaolu. Varssavi ülikooli politoloogiaõppejõud Rafal Chwedoruk nimetas ajakirjandusele kaheks peamiseks neist EL-i juhtkonna kliimapoliitikat ning poolakate rahulolematust Saksamaa ja Prantsusmaa käitumisega käimasoleva Ukraina kriisi ajal.

Fedoruki hinnangul on rohepöördega kaasnevad elulaadimuutused poolakatele liiga äkilised ja valusad. Eriti vastumeelne on poolakaile EL-i juhtkonna plaanitav sisepõlemismootori-keeld. Teiseks aga ei meeldi poolakaile Lääne-Euroopa riikide, ennekõike Saksamaa ja Prantsusmaa ebajärjekindel käitumine Ukraina-küsimuses. Lõviosa poolakate meelest on läänemaailma tõeliseks vaimseks juhiks ses küsimuses hoopis Ameerika Ühendriigid.

Fedoruk ennustab, et Poolaski on oodata euroskeptilisuse hoogsat kasvu, mis on juba alanud mitmes teises EL-i liikmesriigis.

Sotsioloog Robert Sobiech omakorda arvustab küll CBOS-i küsitlusvõtteid ja kahtleb seetõttu tulemuse usaldatavuses, ent möönab samas, et kõnealune küsitlustulemus võib valada vett Poola euroskeptiliste poliitjõudude veskile.

Senised samateemalised küsitlused on näidanud, et suurem osa poolakaid pooldab küll Poola kuulumist EL-i, ent samas on paljud poolakad rahulolematud viisiga, kuidas EL-i juhitakse.

Toimetas Tõnu Kalvet