Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhi Krister Parise arvates on traditsiooniline "patriarhaalne" peremudel vägivalla allikas, seevastu porno peaks kuuluma laste tervikliku maailmapildi juurde.

Krister Paris pole erinevalt justiitsminister Urmas Reinsalust (IRL) sugugi kindel, kas pornograafilise sisuga filmide ja seksuaalvägivalla vahel on seost. "Küll toidavad vägivallatsemist tugeva võimuhierarhiaga patriarhaalsed peremudelid – jäigad süsteemid, mida IRL tahab nüüd suisa põhiseadusse raiuda," kirjutab Paris, viidates IRLi soovile defineerida põhiseaduses abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

"Neis [traditsioonilises peres] on ohvrile kerge sisendada: nii ongi asi aegade hämarusest saadik käinud," leiab Paris.

"Kui suhetel lubataks tõesti baseeruda armastusel, mille vormi keegi ette ei kirjuta, kujuneks lastelgi kergemini terviklik maailmapilt, kus porno on omas nišis, kuid vägivald kindlasti taunitav," lisab Paris.

Loe lähemalt siit.