Eile avaldati ERR-i uudiseteportaalis Rahvusringhäälingu Moskva korrespondendi Krister Parise arvamuslugu, mille kokkuvõtvas lõigus nimetas autor Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut selle peapiiskop Andres Põderi avalduse tõttu seonduvalt Moskva Lunastaja katedraalis toimunud jumalateotamisega kurjuse jõudude poolele asunuks.

Näib, et hr Parisel ei jätkunud mehisust oma sõnadele kindlaks jääda, sest tänaseks on kõnealust lõiku artiklis muudetud (ilma, et artiklis oleks tehtud sellekohane märkus). Nüüd ei ole enam EELK-st juttu kui kurjuse jõust – räägitakse üksnes Venemaa võimude julmuse poolele asumisest.

Kui eile kandis artikkel pealkirja "Eesti Luterlik Kirik liitus kurjuse jüngritega", siis tänaseks on sellest saanud "Mõtteroim Venemaa moodi ehk võimud punktüdrukute kallal". Artikliga, milles autor ilmutab kristliku kultuuri teemadel täielikku võhiklikkust – aga näitab üles seda enam enesekindlust seonduvate teemade jõulisel käsitlemisel – saab tutvuda siin.

Varro Vooglaid