Euroopa kodanikualgatuse "Ema, isa ja lapsed" eestvedajad kutsuvad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikke üles liituma taotlusega, et Euroopa Liit määratleks selgelt ja ühetähenduslikult, et abielu ja perekond rajanevad mehe ja naise ühendusel.

Algatusega taotletakse, et Euroopa Liit määratleks kõigis oma dokumentides kasutamiseks ja nende tõlgendamiseks abielu mehe ja naise kestva ja truu, perekonna loomisele suunatud liiduna ning perekonna isast, emast ja lastest moodustuva loomuliku ühendusena, mis rajaneb abielul või põlvnemisel.

Algatus lähtub eesmärgist koguda vähemalt miljoni Euroopa Liidu liikmesriikide kodaniku toetus. Allkirjade kogumine paralleelselt 28-s liikmesriigis vältab tuleva aasta 3. aprillini.

Selleks, et Eesti kvalifitseeruks ühena vähemalt seitsmest EL-i liikmesriigist, kus on kogutud piisaval hulgas allkirju, tuleks saada kokku vähemalt 4500 Eesti Vabariigi kodaniku toetus.

Algatuse selgituseks ütlevad selle eestvedajad, et ühelt poolt püüab Euroopa Liit üha enam reguleerida abielu ja perekonnaga seonduvaid küsimusi, laiendades oma volitusi liikmesriikide pädevuse arvelt, aga teiselt poolt on aetud nende mõistete määratlus väga häguseks. See omakorda võimaldab aga vastavatel huvigruppidel püüelda abielu ja perekonna mõistete radikaalse ümbermääratlemise poole, nii et need hõlmaksid ka homoseksuaalseid suhteid.

Seetõttu on Euroopa Liidus tungiv vajadus abielu ja perekonna selge ja täpse määratluse järele, muu hulgas selleks, et need määratlused aitaksid kaasa Euroopa ühtsusele, põhinedes kõikide liikmesriikide ühisel nimetajal, mis peegeldab inimsuse universaalset reaalsust – mehe ja naise vahelist abielu ning isa, ema ja lapse vahelist sidet.

Nagu algatuse eestvedajad toonitavad, on paljude inimeste jaoks lapse teadlik ilmajätmine isast või emast ja loomulikust vanemlikust hoolitsusest samaaegselt nii ebaõiglane kui ka ebaloomulik. On äärmiselt oluline austada mehe ja naise vahelist abielu ning isa, ema ja lapse vahelist sidet.

Seetõttu kutsuvad algatuse eestvedajaid kõiki abielu ja perekonna ideaale austavaid inimesi üles andma algatuse toetuseks oma allkiri, et muuta algatus tugevaks poliitiliseks signaaliks Euroopa otsustajate jaoks.

Lähemalt saab algatuse kohta lugeda selle kodulehel. Algatusega liitumine võtab vaid mõne minuti.

Algatust toetab ka Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, mille abil valmis algatuse eestikeelne kodulehekülg.