Euroopa Kohus. Foto: Scanpix

Euroopa Kohus otsustas, et samasoolisi paare ja nende lapsi peab kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides käsitlema perekondadena.

Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteemi mõjutav otsus langetati Euroopa Kohtus (European Court of Justice; CJEU) teisipäeval 14. detsembril ja selles kirjutatakse kõigile liikmesriikidele ette, et kui üks liikmesriik tunnistab omasoomaia paari mõlemad liikmed laste vanemateks, siis peavad lapse reisimisvõimaluste huvides seda tegema ka kõik ülejäänud liikmesriigid, vahendab Euronews.

Asi jõudis kohtusse Bulgaariast, kus võimud keeldusid andmast sünnitunnistust omasoomaia paari vastsündinud tüdrukule põhjusel, et lapsel ei saa olla kaks ema.

Bulgaarlanna Kalina Ivanova ja Gibraltari päritolu Ühendkuningriigi kodanik Jane Jones registreeriti mõlemad 2019. aastal sündinud tütre Sara emadena Hispaanias.

Kuid kumbki vanem ei ole Hispaania päritolu, mis tähendab, et neil ei ole Hispaania kodakondsust. Samuti ei luba 1981. aastast pärit Briti kodakondsusseadus Jonesil võtta oma lapsele Ühendkuningriigi kodakondsus, kuna laps sündis Gibraltaril.  

Viidatud põhjustel taotles Ivanova oma tütrele Bulgaaria kodakondsust, mis lükati tagasi, kuna Bulgaaria seadused ei tunnista samasooliste abielusid ja kooselusid.

Viidatud asjaolude tulemusena ähvardas Sarat oht jääda ilma ühegi riigi kodakondsuseta, kellel pole paari elukohariigist Hispaaniast õigus lahkuda ja kellel pole dokumente, mis piirab tema ligipääsu haridusele, tervishoiule ning sotsiaaltoetustele.

Euroopa Kohus otsustas samuti, et Bulgaaria peab lapsele väljastama Bulgaaria passi.

George Sorose poolt rahastatud vabaühenduse ILGA-Europe (European Region of the International Lesbian and Gay Association; Rahvusvaheline Homoseksuaalsete Naiste ja Meeste Ühenduse Euroopa Piirkond) kohtuvaidluste osakonna juht Arpi Avetisyan kiitis Euroopa Kohtu kohtunikke: 

Kohtuotsus tõi kauaoodatud selguse teemasse, et kui üks Euroopa Liidu liikmesriik tunnistab lapse vanemlust, ei saa seda "rahvusliku identiteedi" ettekäändel tegemata jätta ka teised liikmesriigid.

"See on tõeline testament (true testament) Euroopa Liidule, et see on võrdsuse ühendus ja me vaatame tulevikku, et näha, kuidas vikerkaareperekonnad naudivad kõigi teistega võrdselt liikumisvabadust ning teisi põhiõiguseid. Väga oluline on asjaolu, et kohtuotsus jõustub koheselt ja seda mitte ainult pisikese Sara ja teda kasvatava paari, vaid ka kõigi teiste omasoomaiate paaride jaoks üle Euroopa Liidu, kes seisavad silmitsi samasuguste katsumustega," tõdes Avetisyan.

Euroopa Kohtu otsust ei saa vaidlustada.

Toimetas Karol Kallas