Lapseootel karjäärinaine. Foto: Bigstockphoto.com

Arenenud maades on abieluväliste sünnituste osakaal tõusujoones kasvanud, mis annab ÜRO raporti kohaselt märku püsivalt muutunud kultuurilistest ja majanduslikest nihetest, vahendab Bloomberg.

Kolmapäeval avalikustatud ÜRO populatsioonifondi (UNFPA) raporti andmetel sünnib USAs 40% kõikidest lastest abieluväliselt, mis on 1970. aastaga võrreldes 10% kõrgem näitaja. Euroopa Liidus on aga abieluväliselt sündivate laste osakaal veelgi kõrgem, küündides 2014. aasta andmete kohaselt 42%-ni. Kõige selgemalt on Euroopas aga abielu laste saamise eeldusena hüljanud Prantsusmaa ja Rootsi, kus 2016. aasta andmete järgi sünnib juba enamus lapsi väljaspool abielu – Rootsis 55% ja Prantsusmaal koguni 60%.

UNFPA majanduse ja demograafia vanemnõuniku Michael Hermanni arvates sünnib Euroopa Liidus üha enam lapsi abieluväliselt, kuna paljudel liikmesriikidel on hoolekandesüsteemid, mis toetavad sooliselt tasakaalustatud lapsehooldust – riiklikud tervishoiusüsteemid, tasustatud lapsehoolduspuhkus, varajased haridusprogrammid ja maksusoodustused pakuvad mitteabiellunud vanematele suuremat toetust kui seda suudaks võimaldada abikaasa.

Abieluvälised lapsed ei sünni aga mitte niivõrd üksikemadele, vaid valdavalt mitteabiellunud, kuid koos elavatele paaridele. Kuigi abieluväline kooselu on võitnud populaarsust kõikides vanusegruppides, esineb seda kõige enam nooremate kui 35-aastaste puhul, kes moodustavad poole kõikidest kooselupaaridest.

Naistepoliitika uurimisinstituudi reproduktiivtervise majandamise keskuse juhataja Kelly Jonesi sõnul viitavad sellised andmed muutunud sotsiaalsetele ja religioossetele normidele abielu, laste saamise ja naiste tööturul osalemise osas.

Lapsi saadakse üha hiljem, üha vähem või üldse mitte

Lisaks abieluväliste sünnituste osakaalule on tõusnud ka esmasünnitajate keskmine vanus – kui ameeriklannad said 1970. aastal esmakordselt emaks keskmiselt 22-aastaselt, siis nüüdseks on see vanus naiste karjäärile keskendumise tõttu tõusnud juba 27-eluaastani. Olenemata perekonnaseisust otsustab aga üha enam paare üldse mitte lapsi saada, mistõttu on USA sündimuskordaja on langenud viimase 30-aasta madalaimale tasemele.