Euroopa Liidu ja Ungari lipud. Foto: BigstockPhoto

Euroopa Nõukogule (lüh EN) ei meeldi Ungari kavatsus asutada riiklik suveräänsusekaitseamet. EN-i inimõiguste volinik nimetas sellise riigiasutuse loomist ohuks inimõigustele ja kutsus Ungari võime üles sellest mõttest loobuma.

EN-i inimõigusvolinik Dunja Mijatović ütles 27. novembril ajakirjandusele, et Ungari plaan luua suurte volitustega asutus, mis uuriks iga organisatsiooni või üksikisikut, keda kahtlustatakse tegutsemises välismaa huvides ja Ungari suveräänsuse vastu, kujutab endast suurt ohtu inimõigustele. Mijatović rõhutas, et Ungaril tuleks sellest plaanist kindlasti loobuda, teatas samal päeval Slovakkia riiklik uudisteagentuur TASR.

Ajakirjandusele saadetud teates muretses inimõigusvolinik, et loodava riigiasutusega kehtestatakse meelevaldsed piirangud valitsusvälistele organisatsioonidele ning inimõiguslastele. „Kui see seaduseelnõu heaks kiidetakse, siis loob see valitsusele veelgi paremad võimalused sõltumatuid hääli ja vastaseid häbimärgistada," kuulutas Mijatović.

Voliniku hinnangul tuleks enne parlamenti saatmist põhjalikult läbi vaadata kõik sellised seaduseelnõud, mil võib olla kaugeleulatuv mõju inimõigustele, demokraatiale ja õigusriiklusele Ungaris. Ta kutsus Ungari parlamenti üles sääraseid seaduseelnõusid külmutama ning kasutama oma seadusandja- ja järelevalvevolitusi, et järgida inimõigusi ja põhivabadusi kooskõlas Euroopa inimõigusleppega ning EN-i põhimõtetega.

Suveräänsusekaitseameti juhi nimetab asjaomase eelnõu jõustumise korral ametisse president peaministri ettepanekul. Eelnõu näeb muuhulgas ette, et karistusseadustikus sätestatakse ühemõtteliselt: kui valimistel osaleva organisatsiooni liige võtab vastu välismaise rahaannetuse, siis on tegu kuriteoga. „Seda saab karistada kas või vabadusekaotusega," teatas kõnealust eelnõud tutvustades 22. novembril Serbia riigitelevisiooni RTV ungari toimetus. 

Asjaomane uudis nentis, et selle eelnõuga laiendatakse valimisseaduses seni vaid erakondadele kehtinud reegleid ka kodanikuühendustele ja üksikisikutele. 

RTV teatel keelustab see eelnõu ka Ungari juriidilise isiku tehtud annetuse või muu toetuse, kui annetaja/toetaja on jäänud nimeliselt mainimata.

Toimetas Tõnu Kalvet