Kadri Simson. Foto: Scanpix

Vaatamata Euroopa rohelise energia ettevõtete raskustele püsida konkurentsis Hiina märgatavat hinnaeelist pakkuvate tootjatega ei tohi Euroopa siiski sulgeda oma turgu odavatele päikesepaneelidele Hiinast. Sellise seisukohaga esines hiljuti Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. 

"On erinevaid ettepanekuid, kuidas me saame Euroopa tööstust toetada, kuid samas on selge ka see, et me ei saa oma piire sulgeda, sest me lihtsalt vajame päikesepaneele," ütles Simson vahetult enne ELi energeetikaministrite kohtumist.

"Me peame toetama oma tööstust, kuid me vajame kõiki saadaval olevaid tooteid, et saavutada oma väga ambitsioonikad (roheenergia) eesmärgid," ütles Simson Reutersi vahendusel.

EL on püüdnud pikemat aega kaitsta oma tuule- ja päikeseenergia seadmete tootjaid Hiina konkurentide eest.

Paljud ELi päikesepaneelide tootjad on tänaseks kas sulgenud oma tehased või kavatsevad selliseid meetmeid peagi rakendada, kuna päikesepaneelide impordi tulv (eeskätt Hiinast) aga ka paneelide suured laovarud minimeerivad nõudlust kallite ELis toodetud päikesepaneelide järele.

Euroopa päikeseenergia tootjate nõukogu (European Solar Manufacturing Council – ESMC) ütles juba veebruari alguses, et ELi päikeseenergia tootjad vajavad kiiresti toetust.

ELi turul valitseb tänase seisuga Hiinast imporditud subsideeritud päikesepaneelide ülepakkumine. Hetkel on Euroopa sadamates ja ladudes hinnanguliselt 140–170 miljonit päikesepaneelide moodulit, mis vastab 70–85 gigavatisele tootmisvõimsusele, teatas ESMC. 

"Euroopa päikesepaneelide tootmistööstus seisab nüüd silmitsi eksistentsiaalse ohuga. Kui poliitikakujundajad ei võta viivitamatult meetmeid, et kaitsta ELi päikesepaneelide tootjaid, on nende ainsaks võimaluseks kas välismaale ümberpaigutamine või pankrot," ütleb ESMC.

ESMC, mis esindab ligi 80 Euroopa ettevõtet, mis on tegevad fotogalvaaniliste moodulite tootmises, kutsus oma jaanuaris saadetud kirjas Euroopa Komisjoni üles võtma "viivitamatult meetmeid, et kaitsta ELi fotogalvaaniliste moodulite tootjaid selle kriisi tingimustes".

"EL on jõudmas otsustavasse faasi, kus peamised ELi fotogalvaaniliste moodulite tootjad on järgmise 4–8 nädala jooksul valmis sulgema oma tootmisliinid, kui ei rakendata olulisi erakorralisi meetmeid," ütles ESMC.

ESMC kutsus ELi üles muutma riigiabi eeskirju, et võimaldada täiendavat riiklikku toetust päikeseenergia tootjatele ja luua sedasi ELi ülene väljaostuvõimalus akumuleeritud ELi fotogalvaaniliste moodulite varude jaoks.   

Toimetas Adrian Bachmann