Euroopa Parlamendi istungitesaal. Foto: www.europarl.europa.eu

Euroopa parlamendile esitati 38 saadiku allkirjaga eelnõu, millega soovitakse Euroopa "roheliseks" pööramine ära lõpetada, kuna tegemist on allakäiku põhjustava kommunismiga.

Belgia parema ilmavaatega parteisse Vlaams Belang kuuluv Euroopa parlamendi rahvaesindaja Tom Vandendriessche koostas otsuse ettepaneku (motion for a resolution), mille eesmärgiks on Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe tühistamine.

Vandendriessche ettepanekus tuuakse välja, et roheleppel on juba täna kohutavad tagajärjed, mida näitavad nii põllumajanduse ja tööstuse kriis ehk ulatuslikud talunike meeleavaldused ja hoogne deindustrialiseerumine ning Euroopa Liidu elanike vaesumine. Lisaks nõuavad rohepöörde katki jätmist viimastel aastatel toimunud märkimisväärsed geopoliitilised muutused.  

Tom Vandendriessche Pilt: Tom Vandendriessche/X

Euroopa parlamendi ID fraktsiooni kuuluva saadiku sõnul toetab tema ettepanekut 38 erinevate parlamendirühmade saadikut:

"Roheline kokkulepe on kliimakommunism, millega EL soovib kontrollida kogu meie elu. See kliimahullus peab lõppema. Realismi aeg! Esitasin resolutsiooni rohelise kokkuleppe tühistamiseks, millele kirjutasid alla 38 parlamendiliiget erinevatest fraktsioonidest."

Euroopa roheline kokkulepe sõlmiti 2019. aastal ja selle eesmärgiks on teha Euroopa Liidust 2050. aastaks elugaasi CO2 mõjuta piirkond.

"[Ettepaneku] eesmärgiks on anda märku, et rohelise kokkuleppe veelgi suurema arvu regulatsioonidega laiendamise asemel tuleb see uuesti läbi rääkida ja loobuda rohepöörde tänasel kujul kehtivast raamistikust," rääkis Vandendriessche ajakirjanikele 

Prantsusmaa Rahvarindesse kuuluv saadik ja saadikurühma keskkonnavaldkonna esindaja Mathilde Androuët põhjendab oma toetust: "Ma annan allkirja sellele ettepanekule, sest [rohelise kokkuleppe] eesmärgid ei sobitu reaalsusega, kuna need on rajatud allakäigu ideoloogiale."

Hetkel ennustatakse, et käesoleva aasta juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel saavad kõige rohkem kannatada rohelised ja progressiusu – nö "liberaalsed" – parteid. Rohepöörde laiendamisele hakkavad Euroopa Parlamendis vastu samuti ühispartei konservatiivid ehk Euroopa Rahvapartei saadikud, keda hirmutab väljavaade, et neist põhimõtteliselt paremad parteid võtavad neilt tulevastel valimistel liiga palju hääli ära.

Toimetas Karol Kallas