Nigel Farage kutsus Ungarit ja Poolat üles Euroopa Liidu vastu edasi "mässama" ning mõistis teravalt hukka bloki mittevalitud liidrite autoritaarsed võtted valitsuste ja nende poliitika mahasurumiseks.

Farage süüdistas Brüsselit kahepalgelises kallalekippumises Euroopa Liidu suhtes kriitiliselt meelestatud parempoolsetele valitsustele, ignoreerides samal ajal inimõiguste rikkumisi euromeelsetes liikmesriikides.

"Ungaris, kus [peaminister] Viktor Orbán õigusega keeldub aktsepteerimast teie naeruväärset migrandikvootide programme – ja nüüd te teete temast kuradi," hüüdis Farage.

Ja küsis: "Võibolla on tegelik põhjus, et ta on võtnud käsile [George] Sorose, [kes on] võibolla kõige ohtlikum mees tänases lääne demokraatias?"

"Kõik, mida vabad demokraadid öelda saavad, on "Edasi, Orbán!"," ütles Farage.

Ühtlasi süüdistas Farage Euroopa Liidu liidreid selles, et nood ignoreerisid ajakirjanike tagakiusamist Poolas ajal, mil sealseks peaministriks oli nüüdne Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, lisades:

"Aga nüüd, kui võimul on Õigus ja Õiglus – kes on Euroopa Liidu suhtes kriitilised – [siis] lihtsalt seetõttu, et nad üritasid saada lahti vanast kommunistlikust kaardiväest [kohtutes] ja oma süsteemi kaasajastada, siin te nüüd olete 7. artikli käivitamise veerel ja valmis võtma ära nende demokraatlikud õigused liidus."

"Poola jaoks on see tänapäevane [Leonid] Brežnevi piiratud suveräänsuse doktriin… mille vastu tuleb üles tõusta," toonitas ta ja väljendas lootust, et poolakad "jätkavad" õiget üritust.

Farage tõi kontrastiks eelnevale olukorra Hispaanias, mis surus hiljuti maha Kataloonia iseseisvusreferendumi.

"Politsei peksab läbi [ligikaudu] 950 inimest, kuna nood tahtsid pühapäeva hommikul välja minna ja arvamust avaldada," müristas Farage.

"Täiesti selge inimõiguste rikkumine. Ja igasuguse demokraatliku protsessi mõiste täielik väärastamine. Aga "sel puhul pole see meie asi," lausub Euroopa Liit…

Aga loomulikult, nemad [hispaanlased] on euromeelne valitsus, seega Euroopa Liidu raudne rusikas on reserveeritud vaid teie kriitikutele."

EKRE esitas riigikogule Poola suveräänsust toetava eelnõu