Eesti 200 vabatahtlike koordinaator Kadri Napritson-Acuna ja projektijuht Teele Holmberg osalesid pühapäeval Vabaduse väljakul toimunud rändeleppe vastasel meeleavaldusel küünilises provokatsioonis, milles kasutati Holmbergi ja peaprovokaatori Florian Hartlebi ühist last, osutavad saates "Fookuses" Markus Järvi ja Varro Vooglaid.

Meedia vahendusel on leidnud kajastust, kuidas sakslasest politoloogiadoktor Hartleb läks meeleavaldusel osalenud inimesi fašistideks sõimama, rammides inimesi lapsevankriga ja kasutades oma last inimkilbina. Siiani ei ole aga pööratud tähelepanu tõsiasjale, et samal ajal, kui Hartleb noris Odini sõdalastest korrahoidjatega tüli, neid solvates ja rüselust algatades, filmis Eesti 200 projektijuht Teele Holmberg toimuvat taustalt mobiiltelefoniga.

Olukorra teeb eriti häirivaks tõsiasi, et Objektiivile laekunud info kohaselt on Holmbergi näol tegu selle sama lapse emaga, keda Hartleb oma provokatsioonis kilbina kasutas. Asjaolu, et Holmberg muretses intsidendi ajal mitte selle pärast, kuidas oma laps teravaks kiskunud rüseluse keskelt välja tuua, vaid keskendus teravate sündmuste videosse jäädvustamisele, lubab arvata, et tegu oli ettekavatsetud ja ühiselt läbi viidud katsega provotseerida meeleavaldusest osavõtjaid tegudele, mida saaks kasutada Eesti 200 poliitiliste ja ideoloogiliste oponentide vastu suunatud rünnakuks.

Organiseeritud provokatsioonile viitab ka asjaolu, et Kadri Napritson-Acuna näib olevat valetanud, justkui ta ei tunneks Florian Hartlebi ning justkui ta läinuks lihtsalt rüseluse keskele sattunud võõrast last abistama. Väga raske on uskuda, et Hartleb on Napritson-Acunale tundmatu isik, pidades silmas, et viimase kolleeg Teele Holmberg on Hartlebi poja ema.

„Laste kasutamine poliitilise võitluse vahendi ja provokatsioonide elluviimise instrumendina on uskumatult alatu ja täiesti vastuvõetamatu, andes tunnistust erakordsest küünilisusest ja moraalsete piiride puudumisest," toonitas Markus Järvi.

„Selline käitumine on viinud Eesti poliitilise kultuuri põhja uude sügavusse, mida pole varem nähtud, mistõttu loodame siiralt, et see saab nii presidendi, peaministri kui ka meedia poolt ühemõtteliselt hukka mõistetud. Samuti on oluline, et avalikkus teeks kõnealusest intsidendist Eesti 200 kohta kohased järeldused ning lähtuks neist järeldustest märtsikuus toimuvatel riigikogu valimistel," lisas omalt poolt Varro Vooglaid.

Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldust korraldanud MTÜ Tark ja Terve Eesti on teinud politseile avalduse väärteomenetluse algatamiseks seoses karistusseadustiku §-s 262 sätestatud avaliku korra rikkumise keeluga.

Õiendus vastavalt Tallinna Ringkonnakohtu otsusele kohtuasjas 2-20-3863:

VARRO VOOGLAID AVALDAS TEELE HOLMBERGI KOHTA VALEVÄITE

Varro Vooglaid avaldas artiklites „Fookuses eri: Eesti 200 töötajad osalesid küünilises provokatsioonis, kasutades selleks väikest last", „Fookuses eri: Eesti 200 provokatsioon oli otsene rünnak Eesti kodanike õiguse vastu meelt avaldada" ja „Fookuses: Eesti vajab õiguskeskust põhiseaduslike vabaduste kaitseks", samuti nendes viidatud videotes Teele Holmbergi kohta alljärgneva valeväite:

"Teele Holmberg saatis lapsele järele oma kolleegi Kadri Napritson-Acuna."

MARKUS JÄRVI AVALDAS TEELE HOLMBERGI KOHTA VALEVÄITE

Markus Järvi avaldas artiklites „Fookuses eri: Eesti 200 töötajad osalesid küünilises provokatsioonis, kasutades selleks väikest last", „Fookuses eri: Eesti 200 provokatsioon oli otsene rünnak Eesti kodanike õiguse vastu meelt avaldada" ja „Fookuses: Eesti vajab õiguskeskust põhiseaduslike vabaduste kaitseks", samuti nendes viidatud videotes Teele Holmbergi kohta alljärgneva valeväite:

"Teele Holmberg saatis Kadri Napritson-Acuna lapsele järgi, lahendama olukorda."