Saates "Fookuses" räägivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendist, mille kohaselt oli Muhamedi pedofiiliks nimetanud naisele Austria kahes kohtuastmes määratud kriminaalkaristus kooskõlas õigusega sõnavabadusele. Välja on kujunenud olukord, kus vägivallaga ähvardavad moslemid dikteerivad Euroopa sõnavabaduse piirid, sedastavad saate autorid. 

Möödunud nädala neljapäeval langetas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIÕK) asjas E. S. vs Austria otsuse, mille kohaselt ei rikkunud Austria kohtud Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga tagatud õigust sõnavabadusele, kui nad mõistsid kahel korral "prohvet" Muhamedi kaudselt pedofiiliks nimetanud naise kriminaalkorras süüdi.

Varro Vooglaid toonitab, kuidas EIÕK otsus on pälvinud tänaseks juba palju kriitikat. "Me oleme harjunud elama kultuurilises kontekstis, kus pidevalt rõhutatakse sõnavabaduse olulisust ja kus räägitakse pidevalt sellest, et demokraatlikus ühiskonnas peab ikkagi aktsepteerima, et inimestel on erinevad vaated – eriti veel pluralistlikus ühiskonnas. Me ei saa suruda oma nägemusi kellelegi peale ja peame taluma, arvamusi, mis võivad tunduda meile ebameeldivana."

"Nüüd aga Euroopa Inimõiguste Kohus, mis on pidevalt sellist sõnavabaduse doktriini edendanud, asub ühtäkki seisukohale, et sa ei või väljendada isegi mitte fakte, mis mõjuvad moslemitele ebameeldivana ja solvavana," kirjeldab Varro Vooglaid olukorda.

Markus Järvi toonitab, et üldise liberaalduse õhustikus on Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus eriliselt silmakirjalik. "Kui kristlasi saab solvata nii palju kui soovitakse, siis moslemitega on võetud sootsuks teised standardid. Kristlasi võite te solvata nii palju kui tahate, moslemid aga jätke heaga rahule ühel väga lihtsal põhjusel. Nimelt ütles Euroopa Inimõiguste Kohus, et peamine oli tagada Austrias usuline rahu ja ühiskondlik kord. Kui nüüd aga keegi tuleb välja ideega, et Muhamed käitus pedofiilina, kuna ta kasutas ära üheksa-aastast last, siis võib see tekitada tõsise religioosse konflikti olukorra," räägib Markus Järvi.

"Siin on nüüd hea näide sellest, et kristlased pole oma õiguste eest välja astunud, moslemid hakkaksid aga protesteerima ja Euroopa Inimõiguste Kohus peab kohandama sõnavabaduse doktriini vastavalt nendele ühiskondlikele gruppidele, kes reageerivad või ei reageeri mingisugustele väidetele. Moslemite puhul ei saa sõnavabadust kasutada, kuna nad võivad hakata märatsema. Kristlased ei märatse – nende puhul kasutage sõnavabadust nii palju kui soovite," nendib Järvi.

Vaadake lisa videost!