Kaiteväe juhataja Martin Herem peaks hiljutise halduskohtu otsuse valguses tunnistama oma viga ning pakkuma tema poolt käima lükatud ebaõiglase vaktsiinisunni tõttu eemaldatud ja lahkunud kaitseväe teenistujatele ametisse ennistamist, leiavad Markus Järvi ja Varro Vooglaid saates "Fookuses".

Tallinna Halduskohus langetas 28. novembril otsuse, millega kuulutatakse Afganistani veterani ja sõjainvaliidi Martin Piisangu kaitseväe teenistusest vabastamine vaktsiinisunnist keeldumise tõttu õigusvastaseks.

Otsust kommenteerivad saates "Fookuses" Markus Järvi ja Varro Vooglaid.

Vaadake lisa saatest!