Väitlusest Varro Vooglaidiga Postimehe stuudios võib ühe peamise järeldusena öelda, et võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta kas valetas või on ta võhik enda ameti aluseks olevas võrdse kohtlemise seaduses, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses".

Postimehe stuudios väitis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, et Eestis on kõikidel ministeeriumitel võrdse kohtlemise seaduse järgi kohustus rahaliselt toetada võrdse kohtlemise edendamist.

"See tähendab, et kõik need tunnused, mis on võrdse kohtlemise seaduses loetletud (vanus, sugu, puue, seksuaalne sättumus, ametiühinguline liikmelisus jne), nendesse gruppidesse kuuluvaid inimesi peavad kõik ministeeriumid toetama," rääkis Pakosta Postimehe stuudios.

Ometi pole võrdse kohtlemise seaduses sellist nõuet, mis kohustaks kõiki ministeeriume rahaliselt toetama võrdse kohtlemise edendamist ja erinevaid MTÜ-sid, mis väidavad end seda tegevat, mitte kuskil.

Varro Vooglaid ja Markus Järvi kommenteerivad mitmeid Pakosta väiteid ning osutavad, et Liisa Pakosta kas vassis ja valetas või ei tunne ta enda ameti aluseks olevat võrdse kohtlemise seadust.

Kuulake lisa saatest!