Varro Vooglaid ja Markus Järvi kommenteerivad hiljuti Objektiivis eesti keeles avaldatud Pariisi manifesti, mis sõnastab tabavalt tänapäeva Euroopa kesksed probleemid ning pakub neile lahendusi.

Pariisi manifestis tuuakse esile, kuidas tõeline Euroopa rajaneb kristlikule tsivilisatsioonile ja loomuseadusele, mille üheks keskseks ehituskiviks on perekond ning rahvusriik. Võimust on võtnud aga Väär-Euroopa pseudoreligioon, mis kannab endas dogmaatilist usku ajaloo paratamatusse progressi, mille jutlustajad ja apologeedid Väär-Euroopa apologeedid end arvavad olevat.

"Väär-Euroopa patroonid on vältimatu progressi ebausust nagu ära nõiutud. Nad usuvad: ajalugu on nende poolel, ja see usk muudab nad üleolevaks ja põlglikuks. Nad on võimetud tunnistama puudujääke rahvusjärgses ja kultuurijärgses maailmas, mida nad ehitavad. Veelgi enam, nad ignoreerivad inimlike tõekspidamiste allikaid, mida nad on ise kalliks pidanud – neidsamu, mida väärtustame meiegi," ütlevad Pariisi manifesti autorid.

Vaadake lisa videost!

Pariisi manifest: Euroopa, millesse me usume