Riigikohus jättis EKRE fraktsiooni kaebuse läbivaatamata, nentides, et probleemiks pole mitte riigikogu juhatuse kodukorra ja põhiseaduse rikkumine, vaid riigikogu liikmete õiguste kuritarvitamine obstruktsiooni läbi. Antud määrusega määratleb riigikohus end režiimi mutrina ning annab ühtlasi surmahoobi Eesti hinge vaakuvale parlamentarismile. Stuudios on Markus Järvi ja Martin Helme.

"Riigikohtus kaitstavaks hüveks ei saa olla Riigikogu liikme mandaadist tulenevate õiguste kuritarvitamine. Ulatuslik obstruktsioon on oma olemuselt parlamendiliikme volituste kuritarvitamine, st nende kasutamine sootuks muul eesmärgil kui see, milleks need on Riigikogu liikmele antud," sedastab riigikohtu määrus, millega jäetakse EKRE fraktsiooni kaebus läbivaatamata.

Tegu on otsusega, mille kaudu määratleb riigikohus end režiimitruu organina ning annab viimase surmahoobi Eesti hinge vaakuvale parlamentarismile.

Stuudios on Markus Järvi ja Martin Helme.

Kuulake lisa saatest!