Saates "Fookuses" räägivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi SAPTK petitsioonist ERRi juhatusele, mille eesmärgiks on tuletada neile meelde, et rahvusringhäälingu seadus poliitilise tasakaalustatuse ja mitmekülgsuse nõuetega pole mitte valikuline visioonidokument, vaid täitmisele kuuluv seadus.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks saatis oma toetajatele hiljuti petitsiooni, milles kodanikud allkirjutanutena nõuavad rahvusringhäälingu seaduse täitmist.

SAPTK petitsioonile reageerisid Postimehes valulikult ERRi juhatuse esimees Erik Roose ja ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann, kelle hinnangul on petitsiooni näol tegemist "äärmusest tuleneva mõjutuskatsega".

Sellist hinnangut ei põhista petitsioonis miski, kui see läbi lugeda ja seda objektiivselt hinnata, toonitavad Vooglaid ja Järvi.

"Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi 6 kohaselt peavad rahvusringhäälingu programmid olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud. Samuti peavad need aitama kaasa ühiskonna sidususele, kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi ning olema poliitiliselt tasakaalustatud," sedastab petitsioonitekst.

"Lisaks deklareerib rahvusringhäälingu eesmärke selgitav seaduse paragrahv 4, et rahvus- ringhäälingu programmid peavad väärtustama Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist. Ühtlasi peavad need aitama kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele ning väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit," tuletab petitsioon meelde.

Petitsioon nõuab, et rahvusringhäälingus, mis tegutseb meie kõigi maksurahast, peavad saama reaalselt ja tasakaalustatult kajastatud poliitilise ja ilmavaatelise spektri erinevad positsioonid.

Mõne päeva jooksul saab valmis ka petitsiooniga liitumise võimalus Objektiivi lehel. Petitsiooni tekstiga on võimalik tutvuda siin. Samuti võib petitsiooni välja prinditult ja allkirjastatult saata Sihtasutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.

Vaadake lisa saatest!