Foto: BigStockPhoto

Gallupi uuringu kohaselt peab rohkem kui üks viiest Ameerika Ühendriikides elavast Z-põlvkonna esindajast – kes on 18 kuni 26 aasta vanused inimesed – ennast LGBTQ+laseks. 

Mittetavapäraste ja kummaliste seksuaalsete eelistustega täisealiste inimeste hulk Ameerika Ühendriikides kasvab. 7,6 protsenti ameeriklastest peavad ennast kas omasooiharaks naiseks, -meheks, on valmis seksuaalsesse vahekorda astuma mõlemast soost inimestega, nimetavad ennast "soomuutjaks", seksuaalveidrikuks või peavad enda üheks olulisemaks tähistajaks ühiskonnas mõnda muud, mehe ja naise vahelisest suhtlemisest erinevat seksuaalse läbikäimise vormi, vahendab Gallup.

Neli aastat tagasi näitas Gallupi küsitlus selliste inimeste hulgaks 5,6 protsenti. 2012. aastal, kui Gallup uuris esimest korda USA inimeste seksuaalset endateadmust, oli see 3,5 protsenti.

Gallup korraldas tähestikurahva hulga teada saamiseks 2023. aastal telefoniküsitluse, mille käigus helistati rohkem kui 12 000 ameeriklasele, kes olid 18-aastased ja vanemad. 85,6 protsenti küsitletutest vastas, et nad käivad suguliselt läbi ainult vastassugupoolega. 7,6 protsenti vastanutest pidas ennast kas ühte või mitmesse tähestikurahva (omasooihar mees, -naine, mõlema soo huviline, seksiveidrik, soomuutja jne) gruppi kuuluvaks. 6,8 protsenti kõne saanud inimestest ei soovinud sellistele küsimustele vastata. 

Kõige suurema osa tähestikurahvast moodustavad täiskasvanud inimesed, kes on valmis vahekorda astuma mõlema soo esindajaga. 4,4 protsenti täiskasvanutest ja 57,3 protsenti tähestikurahvast kinnitasid, et nad lävivad seksuaalselt mõlema sooga. Järgmised suuremad tähestikurahva rühmad moodustavad omasooiharad naised ja mehed, mille kummagi osakaal rahvastikust on pisut üle ühe protsendi ja kes moodustavad ligikaudu ühe kuuendiku USA tähestikurahvast.

Pisut vähem kui üks protsent ameeriklastest ja jämedalt üks kaheksandik tähestikurahvast peab ennast "soomuutjaks". Sugulist läbikäimist igasuguste inimestega, sõltumata nende sotsiaalsest ja füüsilisest soost, on valmis pidama (on nn "panseksuaalid") vähem kui kaks protsenti tähestikurahvast. Sama palju inimesi väidab, et neil puuduvad seksuaalsed huvid (on enda sõnul "aseksuaalid"). 

Tähestikurahva osakaalu kasvule aitab kaasa noorte täiskasvanute – nn Z- ja milleeniumilaste põlvkonna – pöördumine kummalise seksuaalse läbikäimise poole.

Gallupi hinnangul on iga järgneva põlvkonna tähestikurahva osakaal võrreldes eelmise põlvkonnaga ligi kaks korda suurem. Rohkem kui üks viiest Z-põlvkonna inimesest, kes 2023. aastal olid 18- kuni 26-aastased, pidasid ennast tähestikurahva osaks. Milleeniumilastest, kes on 27 kuni 42 aasta vanused, teeb nii vähem kui üks kümnest inimestest. X-põlvkonnas (sündinud aastatel 1965–1980) on tähestikurahvast vähem kui viis protsenti. Lasteplahvatuse põlvkonnas (sündinud 1946 kuni 1964) on neid vähem kui kaks protsenti ja vaikivas põlvkonnas (sündinud 1928–1946) vähem kui protsent.

Kõige enam Z-põlvkondlasi on valmis vahekorda astuma mõlemast soost inimestega ehk neid on selle rahvastikurühma tähestikurahva esindajatest rohkem kui kaks kolmandikku.

Vanemates põlvkondades arvab tähestikurahvas suurema tõenäosusega, et nad on omasooiharad.

Naiste seas on tähestikurahvast rohkem kui meeste hulgas

Ameeriklastest on pea kaks korda suurem hulk LGBTQ+ naisi kui mehi, mis protsentides kõlab 8,5 versus 4,7. Tähestikurahva naiste seas omakorda on taas kõige enam mõlema sooga seksuaalselt läbi käivaid isikuid. Meeste seas on samas biseksuaale ja omasooiharaid võrdselt.

Kolmes noorimas põlvkonnas peavad naised ennast suurema tõenäosusega tähestikurahva hulka kuuluvaks kui mehed ja seda eriti milleeniumilaste ning Z-põlvkonnas. Ligi kolm kümnest, 28,5 protsenti, Z-põlvkonna naisest peab ennast LGBTQ+laseks. Z-põlvkonna meeste hulgas on selliseid inimesi 10,6 protsenti. Milleeniumilaste naiste ja meeste hulgas on need arvud vastavalt 12,4 ja 5,4 protsenti.

Rohkem kui üks viiest Ameerika Ühendriikides elavast Z-põlvkonna naisest käib väidetavalt seksuaalselt läbi mõlema sooga. Milleeniumilaste põlvkonnas on selliseid naisi üheksa protsenti. Z-põlvkonna meeste hulgas on rohkem mõlema sooga läbikäijaid kui omasooiharaid. Milleeniumilaste põlvkonnas jaotuvad mehed jämedalt võrdsetes osades omasooiharateks ja mõlema soo läbikäijateks. Vanemate põlvkondade tähestikurahva mehed on suurema tõenäosusega omasooiharad.

Gallup leiab, et kui tänased arengud peaks jätkuma, siis järgmise kolmekümne aasta jooksul ületab tähestikurahva osakaal Ameerika Ühendriikide rahvastikust kümne protsendi piiri.

2018. aastal avaldas meditsiiniteadlane Lisa Litman tohutut vastukaja pälvinud uuringu, milles tuvastati, et põhjus, miks noored tüdrukud kipuvad oma "sugu muutma", peitub sotsiaalses reostuses ehk ideoloogilises propagandas ja alaealiste naiste grupi sees levivates tõekspidamistes.

Toimetas Karol Kallas