Alljärgnev on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vastulause Eesti Päevalehe peatoimetaja, hr Urmo Soonvaldi artiklile, mis avaldati ERR-i uudisteportaalis. Meie vastulauset keeldus ERR-i uudisteportaal (hr Rain Kooli) avaldamast, näidates seeläbi meedia ringkaitset ja asudes seeläbi seisukohale, et parem on jätta viimane sõna sellele, kes levitab alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi, mitte sellele, kelle suhtes alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi levitatakse. Küsimusele, millises meediumis peaks siis SAPTK saama tema suhtes esitatud valeväited ümber lükata, hr Kooli ei vastanud.

Häbi, Eesti Päevaleht!

Selle asemel, et vabandada SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks suhtes ulatusliku laimu levitamise pärast, jätkab EPL peatoimetaja Urmo Soonvaldi isikus oma absurdseid rünnakuid ning kirjutab, nagu lõhestaksime meie oma tegevusega ühiskonda. Seda, kui mina juhin tähelepanu Eesti Päevalehe alatule käitumisele, nimetab ta aga “soovmõtlemiseks”, “pahatahtlikkuses” ja liikumiseks "vales suunas”. Vaadakem hr Soonvaldi väiteid veidi lähemalt.

Soonvald süüdistab SAPTK-d ühiskonna lõhestamises. Ent kas tõesti on ühiskonna lõhestajaks SAPTK, mis kaitseb sajandeid meie kultuuri ja ühiskonna aluseks olnud väärtusi ja institutsioone jõulise ideoloogilise ümbermääratlemise püüdluse eest? Lõhestajaks on ilmselgelt need, kes seda ideoloogilist rünnakut rahvusvahelisel tasandil ja Eestis vahendeid valimata püüavad läbi suruda. See, mida SAPTK teeb, on reaktsioon ühiskonna kõlbelise väärastamise ja selle alusväärtuste õõnestamise püüdlustele – me kaitseme perekonna ja abielu institutsioone ning nende aluseks olevaid kõlbelisi tõekspidamisi. Mida jõulisemalt ühiskonna ideoloogilist väärastamist jätkatakse, seda suuremaks sotsiaalne lõhe tõepoolest kasvab – ent süü selles ei ole kindlasti mitte nende poolne, kes püüavad väärastamisele vastu seista, koondades selleks rahva häält.

Mis puutub meie annetajate nimede avalikustamise nõudesse, siis huvitav, kas hr Soonvald on tõesti võimetu aru saama, et isegi kui me seda teha sooviksime, ei ole meil mitte mingisugust õigust seda teha. Et sellest aru saada, ei tarvitse teha muud kui avada Riigi Teatajast isikuandmete kaitse seadus ja seda veidi lehitseda.

Hr Soonvaldilt võiks küsida, kas ta nõuab meilt, et rikuksime mitte ainult oma annetajate usaldust, vaid ka isikuandmete kaitse seadust. Samuti võiks temalt küsida, kas ta usub, et keegi meie sihtasutuse toetajatajaist meid enam usaldaks, kui me hakkaks lihtsalt nende isikuandmeid meediale lekitama. See on väga põhimõtteline küsimus – nõuda kodanikeliikumiselt tema annetajate nimelist avalikustamist (ilma, et selleks oleks juriidilist õigust või kohustust) on midagi sellist, mis iseloomustab totalitaarset ühiskonnakorraldust.

Seejuures on hr Soonvald täielikult teadlik meie selgitustest selle küsimuse osas, sest just eile said need EPL-ile järjekordsete arupärimiste peale ära saadetud (sh hr Soonvaldile isiklikult). Veendugem selles ise – allpool on nähtav minu temaatiline kirjavahetus EPL-iga.

Oluline on ka see, et oleme korduvalt avalikult kinnitanud ja rõhutanud (vt siit ja siit), et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega keegi meie juhtorganite liikmetest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni, liikumise või oligarhiga. Kas hr Soonvald peab meid valetajateks ja petisteks, et ta järjekindlalt meie asjakohast kinnitust eirab ja sellega ümberlükatud küsimused uuesti välja paiskab, nagu oleks need vastamata?

Hr Soonvaldi väide, et "oleme kirjutanud, et teoreetilisel tasandil on SAPTK seotud Venemaa tänase võimuladvikuga, aga fakte, mis SAPTK ja Vene oligarhid ühte patta paneks, meil hetkel ei ole", kõlab täiesti naeruväärselt – kui ei ole fakte, mis tõendaks vähimalgi määral meie olemist "ühes paadis" vene oligarhidega, siis millest on tuletatav ja mida üleüldse kujutab endast "seotus teoreetilisel tasandil"? Sama hästi võiks öelda, et "teoreetilisel tasandil" on SAPTK seotud ükskõik millega.

Tähelepanuväärne on kindlasti ka see, et kuigi hr Soonvald TUNNISTAB siin artiklis otseselt, et EPL-il ei ole mitte mingeid fakte, mis tõendaks vähimalgi määral SAPTK seotust vene oligarhidega, kirjutas ta alles üleeile Delfis (vt artikli viimast lõiku), et "SAPTK liikumise juhtorganites on inimesed, kellel on rahvusvahelisel tasandil lähedane seotus Venemaa oligarhidega."

Seega hr Soonvald tunnistab, et EPL on esitanud väga tõsiseid süüdistusi, mis ei vasta tõele.

Häbi Teile, hr Soonvald!

Varro Vooglaid

* * *

Begin forwarded message:
From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
Subject: Re: Vastulause Eesti Päevalehe artiklile
Date: 28 Jul 2014 15:13:04 GMT+3
To: Joosep Värk <Joosep.Vark@epl.ee>
Cc: Markus Järvi <markus.jarvi@saptk.ee>, Toomas Vooglaid <Toomas.vooglaid@saptk.ee>, urmo.soonvald@delfi.ee, Tarmu Tammerk <tarmu.tammerk@err.ee>

Tere!

Mulle tundub, et olete reaalsustaju minetanud inimene. Selle asemel, et alustada isikliku vabandusega alusetute kahtlustuste ja süüdistuste jõulise levitamise pärast, jätkate sellises toonis, nagu oleksite KGB ülekuulaja, kes arvab endal olevat õiguse ükskõik kellelt ükskõik mis küsimuses vastuseid nõuda.

Tahan, et saaksite aru väga lihtsast asjast: meil ei ole absoluutselt mitte midagi kahtlast varjata. Oleme selle nimel eriliselt pingutanud, et pahatahtlikel ajakirjanikel ja homoaktivistidel, kellele meie tegevus ei meeldi, ei oleks kusagilt kinni hakata. Ent seda, miks me ei hakka EPL-i psühhoterrorile järgi andma ja oma annetajate nimesid avalikustama, oleme korduvalt öelnud ja võime ka korrata. Põhjus on väga lihtne: meil ei ole selleks mitte mingit juriidilist ega ka moraalset õigust, kohustusest rääkimata.

Inimesed on meid toetanud kantuna usaldusest, et info nende annetuse kohta on meie poolt hästi hoitud ega saa kolmandatele isikutele välja öeldud – neil on selleks ka õigustatud ootus, mis leiab kinnitust isikuandemete kaitse seaduse §-s 4 ja mida oleme järjepidevalt oma toetajatele kinnitanud. Kui me inimeste usaldust ja õigust oma andmete kaitstusele ei õigustaks ja ütleksime oma annetajate nimed välja, siis teeksime ka oma toetajad selliste rünnakute objektiks, nagu praegu peame ise taluma.

Hiljutine juhtum, mis näitab, kuidas see terror toimib, seondub Firefoxi endise juhi ja Javascripti looja Brendan Eichiga, kes sunniti homoliikumise survel oma ametipositsioonilt taganema, kui ilmnes, et ta on toetanud annetusega traditsioonilist perekonda toetavate poliitikute kampaaniat. Kui me oma toetajate nimed avalikustaks, siis ei usaldaks meid enam ükski võimalik annetaja. Seejuures on kõigil meie toetajatel vaba voli öelda ise avalikult välja, kui nad on meie sihtasutust annetusega toetanud – me ei tea, et meie toetajate seas oleks inimesi, kelle toetust peaksime häbenema.

http://www.lifesitenews.com/news/mozilla-ceo-brendan-eich-steps-down-after-homosexual-backlash-over-his-supp

Tegelikult on nii, et kui EPL esitab avalikult kahtlustuse, nagu oleks SAPTK-l vene võimuringkondadesse kuuluvate isikutega mingid varjatud (rahalised) suhted, siis peaks EPL ise seda ka kuidagi moodi tõendama ja esitama vastavad andmed – seni on esitatud vaid väited ja seejuures täiesti naeruväärsed väited. Seetõttu palun, et EPL näitaks, millistele andmetele sellised kahtlustused baseeruvad. Muidugi on see retooriline palve, sest ma tean väga hästi, et EPL-il ei ole mitte mingit sellist infot, sest seda lihtsalt ei eksisteeri.

Mis puutub dr Cameroni, siis temaga kohtusin mäletamist mööda viimati paari aasta eest, kui ta käis Tallinnas. Tema esinemisest Vene riigiduumas ei ole ma teadlik ja samas ma ka ei näe, mis tähtsust sel on – kindlasti on ta esinenud veel paljudes paikades üle maailma. Mul on väga raske anda dr Cameroni esinemisele Vene riigiduumas hinnangut teadmata, mis seostes ta seal üles astus ja mida ta rääkis.
Endiselt heade soovidega,

Varro Vooglaid

PS! Keelan kategooriliselt minu kirja valikulise tsiteerimise. Kui soovite minu kirja lehes mingiski seoses kasutada, siis võite selle ära trükkida tervikuna.

On 28 Jul 2014, at 12:13, Joosep Värk <Joosep.Vark@epl.ee> wrote:

Tere,

informeerin Teid sellest, et Teie vastulause avaldatakse nii veebis kui ka paberlehes. Aga sooviksin esitada Teile ka paar küsimust, millele ootan vastust täna kella 18.13-ks.

Küismused SAPTK-ile:

Kes on (konkreetselt) SAPTK-ile annetuste tegijad?
Kui te ei ole nõus neid avaldama, siis miks?
Küsimused Varro Vooglaiule:
Millal kohtusite viimati dr. Paul Cameroniga?
Kas olete teadlik tema esinemisest Vene riigiduumas?
Milline on Teie suhtumine sellesse, et dr. Cameron Vene riigiduumas esines?

Lugupidamisega

Joosep Värk
reporter
Eesti Päevaleht