Jüri Luik- Foto: Scanpix

"Mulle tekitab vastikust viis, kuidas kaitseministeeriumi asekantsler ja suur teatriarmastaja Meelis Oidsalu – kel tundub olevat ettevõtjatega isiklik kana kitkuda – avalikkuses täiesti süüdimatult valetab ja ülbitseb, kasutades ära kaitseministeeriumi teflonmainet," kirjutab ettevõtja ja riigikogu valimiste kandidaat Harry Raudvere avalikus kirjas kaitseminister Jüri Luigele. Avaldame kirja terviklikul kujul. 

Kaitseminister Jüri Luik!

Ametnikel on avaliku võimu teostamise ja sellest tulenevate volitustega suur mõju meie kõigi elu üle, seetõttu kehtib nende suhtes ka kõrgendatud ootus, et nad on oma töös eetilised ja ausad. Paljud ametnikud seda ka on, kuid üha rohkem põrkume kodanikena nendega, kes on unustanud oma ülbuses rolli riigi ja kodanike teenrina.

Olen kõrvalt jälginud Aidu tuulepargi ümber toimuvat ning see on ehe näide riigiametnike variserlikkusest, valelikkusest ja ülbusest. Õigusvaidlused on ettevõtluses tavapärased, aga mulle tekitab vastikust viis, kuidas kaitseministeeriumi asekantsler ja suur teatriarmastaja Meelis Oidsalu – kel tundub olevat ettevõtjatega isiklik kana kitkuda – avalikkuses täiesti süüdimatult valetab ja ülbitseb, kasutades ära kaitseministeeriumi teflonmainet.

Loen ja imestan: mõned nädalapäevad tagasi ilmunud Delfi artiklist selgub, et vastuses Sõnajalgade järelpärimisele, seoses asekantsler Oidsalu ebaeetilise sõnakasutusega avalikus meediaruumis, olete vastanud järgmiselt: „asekantsleri Meelis Oidsalu poolt kasutatud väljenduslaad ja kõnealusesse vaidlusesse puutuvate osapoolte kohtlemine on jäänud ka kujundlikke väljendeid kasutades väärikaks".

Küsin siinkohal ministrilt avalikult: Kas tõepoolest on Teie kui kaitseministri arvates riigiametniku selline sõnakasutus "kujundlikke väljendeid kasutades väärikas", kus Meelis Oidsalu on erinevates meediaväljaannetes avalikult süüdistanud Oleg ja Andes Sõnajalga isiklikult – enne ühtegi jõustunud kohtuotsust – seaduse rikkumises, õiguskuuletuses, valeväidete esitamises ehk valetamises, riigikohtule sõnade suhu panemises, agressiivsuses, julmuses, 90ndate stiilis äri ajamises, susserdamises, kiuslikkuses, hämamises, trikitamises ning lõpetuseks sildistanud neid oligarhideks?

Tõepoolest, Sõnajalgu on nende ettevõtliku ning tegusa mineviku pärast lihtne isiklikult rünnata ja laimata ning seda on kaitseministeeriumi ametnik Meelis Oidsalu nende suhtes ka teadlikult ja ebaeetiliselt teinud, kasutades goebbelslikke propagandavõtteid. Olgu samas öeldud, et Sõnajalad pole riigiametniku suhtes avalikkuses kordagi isiklikud olnud. Ma ei kujutaks ette, et üks riigiametnik käituks nõnda Väino Kaldoja, Enn Pandi või Raul Kirjaneniga – aga pidage meeles, ülbuseuss inimeses kasvab ja tema järgmiseks ohvriks võib olla kes iganes. Mina oleks Sõnajalgade asemel enda au ja väärikuse laimamise tõttu Oidsalu juba ammu mainekahju hüvitamise nõudega kohtusse kaevanud, aga tundub et Sõnajalgadel on kadestusväärselt tugevad närvid.

On mitmeid juhuseid, kus riik peab tasuma sadu miljoneid ettevõtjatele, kellele on ülekohut tehtud – ja pole üldse välistatud, et samuti läheb Aidu tuulepargiga. Neid vigasid teevad sageli oma arrogantsuses ametnikud – antud juhul Meelis Oidsalu, pidades ennast ilmeksimatuks – mitte aga poliitikud, kes nende vigade eest sageli tanki pannakse. Poliitikud tulevad ja lähevad, kõrgepalgalised ametnikud jäävad. Paraku on nii, et ametnike organisatsioon oma vigu ei tunnista ja tegematajätmisi ise kinni ei maksa, vaid selle maksame kinni ikka meie, maksumaksjad.

Ametnikud nurisevad, et meie riik on liiga õhukeseks hööveldatud, aga elu näitab, et mitte piisavalt. Kuni on ametnikke, kelle tegevuseks ettevõtjate elutööd taevasse lasta ja neid alandada, siis on selge, et meie ühist raha on ülemäära kulutatud.

Sõltumata Teie, täna veel istuva ministri vastusest, tuleb lähikuudel uuel kaitseministril oma meeskonna komplekteerimisel taaskord sellele küsimusele vastata. Õnneks on lähenevatel valimistel ka meil kõigil võimalik selles küsimuses oma sõna sekka öelda.

Harry Raudvere
kandidaat 1189 2019. a. Riigikogu valimistel
ringkond nr 5, Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa