Ukraina Karpaadi sitši pataljoni võitlejad Lõmani linna lähistel, 8.12.2022 Foto: Scanpix

Kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul põhjustavad 40 protsenti Ukraina kaitsejõudude kaotustest haigused, millest suurema osa võib põhjustada Covid.

Neljapäeval 8. detsembril toimus Tallinna halduskohtus istung, mille kostjaks oli Kaitsevägi ja hagejaks 2021. aasta septembri lõpus eksperimentaalsete ainetega süstimise sunnile allumatuse tõttu vallandatud major Evert Paas, keda kohtus esindab SAPTK Õiguskeskuse jurist Henno Nurmsalu.

Kohtuprotsessi ametlik nimi on: "Haldusasi 3-21-2486 "Evert Paasi (Paas) kaebus Eesti Kaitseväe 01.10.2021 käskkirja nr 353P tühistamise, teenistusse ennistamise ning teenistusest puudutud aja eest tasu väljamõistmise nõudes, alternatiivselt tegevteenistusest vabastamise käskkirja õigusvastaseks tunnistamise, teenistusest vabastamise aluse muutmise ja hüvitise väljamõistmise nõudes."" 

Kohtuistungi olulisust kaitseväe jaoks näitab asjaolu, et kohtuistungil osales Eesti kaitsejõudude kõrgeim sõjaväejuht Herem isiklikult, kes põhjendas istungil Kaitseväe seisukohti, miks kaitseväelaste vaipvaktsineerimine ja riigikaitse sõltuvad üksteisest.

Heremi üks põhjendus, miks Paas teenistusest vabastati, oli järgmine: kuigi ükski kaitseväelane pole Eestis Covidi kätte hinge heitnud, pole inimese raskelt haigestumise korral temast teenistuses kasu ja nii ta seab ohtu kaitseväe võitlusvõime. Kaitseväe juhataja tunnistas samas, et ühel hetkel oli 1200 kaitseväelast karantiinis, kuigi Covid-19 haigust nende puhul ei tuvastatud.

Paasi esindaja Nurmsalu osutas, et Ukraina sõjaväes pole teadaolevalt totalitaarset süstikohustust, kuid võitlusvõimet neil siiski jagub.

Heremi teatas, et üle 40 protsendi Ukraina armee kaotustest on tingitud haigustest ja peamiselt hingamisteede haigustest. Täpsemat infot siiski ei koguta, mis haigustega on tegu ja nii võib Ukraina sõdureid niita Covid.

Toimetas Karol Kallas