23. augustil möödub 30 aastat legendaarsest Hirvepargi miitingust, mida Objektiivile antud usutluses meenutab tollane rahvusliku liikumise tegelane Eve Pärnaste. "Kui toona materdasid Hirvepargis kohal olnuid ja korraldajaid okupatsioonivõimu nomenklatuur ja tema käsilased, siis praegu teevad seda meie enda poolt valitud ja määratud riigijuhid," võrdleb Eve Pärnaste toonast aega tänase päevaga. 

Eve Pärnaste mälestused legendaarsest Hirvepargi miitingust on väga head ja soojad.

"Esimest korda nägin ma rahvakogunemisel, kuidas inimeste silmad olid säravad, hingestatud ja otsustuskindlad. Mingit hirmu ma ei näinud ja see oli äärmiselt meeldiv tunne," kirjeldab Pärnaste kolmekümne aasta tagust õhkkonda Hirvepargi miitingul.

Eve Pärnaste sõnul seisneb Hirvepargi rahvakogunemise tähtsus just selles, et see vallandas rahvas julguse ja enesekindluse.

Ajalugu on vahepeal teinud pöörde ning praegune olukord meenutab paljuski kolmekümne aasta tagust õhkkonda. Pärnaste hinnangul aga toimub kõik vastupidi.

"Tänapäeval on kõik kahjuks täiesti vastupidi. Kui toona materdasid Hirvepargis kohal olnuid ja korraldajaid okupatsioonivõimu nomenklatuur ja tema käsilased, siis praegu teevad seda meie enda poolt valitud ja määratud riigijuhid. See on pelutav! Kõik on ümber pööratud ja võtab järjest tuure juurde," tunneb Pärnaste muret tänapäeva ideologiseeruva õhkkonna üle.

"Hea on aga selle juures see, et mida rohkem pressitakse peale meile vastuvõetamatuid n-ö euroopalikke väärtusi, multikulti, globalismi ja rahvusriikide vastasuse ideed, seda rohkem jääb rahvas endale kindlaks," usub Eve Pärnaste.

23. augustil 1987 toimus Tallinnas Hirvepargis esimene rahva omaalgatuslik poliitiline meeleavaldus Nõukogude Eestis. Hirvepargi miitingu nime all ajalukku läinud rahvakogunemisel nõuti avalikult Molotov-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide avalikustamist ning pakti tagajärgede likvideerimist.

Hirvepargi miiting 30: meenutab Tiit Madisson