Fotokollaaž: LifeSiteNews.com

Hiljuti levis välismeedias ja ka Eesti väljaannetes uudis Vatikanis aset leidnud homoorgia kohta, mis on tekitanud nii katoliiklaskonnas kui ka sellest väljaspool pahameeletormi. Et olukorda selgust tuua, on allpool toodud välja portaalis LifeSiteNews.com avaldatud kaksteist fakti kõnealuse juhtumi kohta.

1. Vatikani politsei arreteeris monsenjöör Luigi Capozzi (49) ligi kaks kuud tagasi, kui Capozzi tabati tema poolt võõrustatud homoseksuaalselt orgialt, kus kasutati rohkelt kokaiini. Vahistamine leidis aset otse Püha Peetruse basiilika kõrval asetsevas ja ka Usudoktriini Kongregatsiooni asupaigaks olevas palees paiknevas korteris.

2. Capozzi suutis vältida Itaalia politsei kahtlusi, kasutades Vatikani numbrimärki kandvat BMW luksusautot ning olles seeläbi peatamiste ja läbiotsimiste eest kaitstud. See privileeg, mis on tavaliselt reserveeritud eriti kõrge positsiooniga Vatikani prelaatidele, võimaldas Capozzil transportida oma väidetavalt sagedastele homoorgiatele kokaiini, ilma kartmata politseile vahelejäämist.

3. Vatikanile kuuluv, ent vahetult väljaspool Vatikani piire asuv ning sellisena endast kirikuriigi ekstraterritoriaalset osa kujutav palee, kus reid aset leidis, on praegu muu hulgas elukohana kasutuses terve rea kõrge positsiooniga kirikumeeste poolt, kelle hulka kuulub nii Rooma kuuria prefekte, presidente kui ka sekretäre. Politseil tekkisid olukorra suhtes kahtlused, kuna mitmed hoone elanikud kaebasid korduvalt, et hoonesse tulevad ja sealt lahkuvad pidevalt tundmatud noored meessoost külalised, ja seda ka öisel ajal.

4. Arreteerimise ajal oli Capozzi väidetavalt sedavõrd raskes narkojoobes, et ta toimetati abi andmiseks Roomas asuvasse Pius XI nimelisse haiglasse.

5. Hoolimata paavst Franciscuse lubadustest tagada Rooma kuurias läbipaistvus ja puhtus, ei ole Vatikan juhtumit poole sõnagagi kommenteerinud. Itaalia meedias tuli skandaal üle-eelmisel nädalal avalikuks pärast info lekitamist.

6. Oma ülemuse, kardinal Francesco Coccopalmiero soovitusel ja toetusel oli Capozzi saamas piiskopiks.

7. Paavstliku Õiguslike Tekstide Nõukogu kodulehel oli Capozzi eelmisel nädalal endiselt koosseisuliste töötajate nimekirjas.

8. Hetkel viibib Capozzi teadmata kloostris Itaalias, kus ta läbib vaimulikku retriiti. Puudub info selle kohta, nagu oleks üleastumiste tõttu algatatud tema laitseerimise protsess.

9. Capozzi ülemus, 79-aastane kardinal Francesco Coccopalmerio, on üks Vatikani juhtivatest kanoonilistest ametnikest, kes juhatab Kiriku kõige olulisemat kanoonilise õiguse organit, Paavstlikku Õigustekstide Nõukogu, olgugi et sellistelt positsioonidelt erru minemise iga on üldjuhul 75 aastat. Samuti on kardinal Coccopalmerio üks paavst Franciscuse lähematest koostöötajatest ning tulisematest toetajatest.

10. Coccopalmiero on rääkinud avalikult, et homoseksuaalsetes suhetes on "positiivseid elemente". Ta on öelnud, et kuigi Kirik peab homoseksuaalseid suhteid lubamatuks, peavad katoliiklikud usujuhid, nagu ta ise, "rõhutama" homoseksuaalsetes suhetes sisalduvaid "positiivseid realiteete".

11. Spekuleeritakse, et Coccopalmiero oli Capozzi korraldatud homoorgiatest teadlik, ent ei võtnud nende suhtes midagi ette. Lepanto Instituudi esindaja Michael Hichborn on selgitanud, et Vatikanis on kõrgetele kohtadele pääsenud terve rida isikuid, kes lammutavad Kirikut seest poolt: "Pidades silmas Vatikanis toimuvaid vaatlusi ja levivaid kuuldusi, oleks absurdne arvata, et kardinal Coccopalmiero ei olnud monsenjöör Capozzi tülgastavatest ettevõtmistest teadlik. Arvestades 300-leheküljelise dokumendiga, mis räägib homolobi tegevusest Vatikanis ning mis anti paavst Benedictusele üle vahetult enne tema tagasiastumist, on väga tõenäoline, et paljud Vatikanis olulistel kohtadel töötavad isikud olid Capozzi tegevusest teadlikud. Samuti on tõenäoline, et sarnaste asjadega tegelevad ka nii mõnedki teised vaimulikud."

12. Kardinal Coccopalmiero on olnud eesliinil, seistes paavst Franciscuse püüdluste eest uuendada Katoliku Kirikut. Muu hulgas avaldas ta käesoleva aasta alguses raamatu, milles väljendas toetust tõlgendusele paavsti 2016. aasta ekshortatsioonist Amoris Laetitia, justkui lubaks see tsiviilõiguslikult lahutatud ja uuesti abiellunud katoliiklastel ning ka mitte abielus olles koos elavatel (ehk surmapatu seisundis olevatel) paaridel võtta vastu armulauda. Sellele raamatule väljendasid kiitust vasakpoolsete vaadetega kirikujuhid, nagu näiteks kardinal Blase Cupich, olgugi et raamatus väidetu on otseselt vastuolus Kiriku selgelt väljendatud õpetusega abielust, euharistiast ja pihist.

Michael Hichborn selgitas portaalile LifeSiteNews.com, et Kiriku vaenlastel on juba pikemat aega kindel plaan hävitada Kirik mitte läbi väliste rünnakute, vaid seda seestpoolt õõnestades ja lõhkudes.

"Me teame faktiliselt, et juba 1920. aastatel töötati sihiteadlikult kommunistide ja homoseksuaalide preestriseminaridesse ja Kiriku hierarhiasse infiltreerimise nimel. See oli osa läbimõeldud plaanist hävitada Kirik seest poolt. See, mida praegu näeme, on ligi saja aastase ajalooga plaani ja pingutuste kibe vili," selgitas ta.

Samas rõhutas Hichborn, et ustavad katoliiklased ei tohiks niisuguse kurjuse avalikuks tuleku tõttu Kirikut hüljata, vaid peaksid veelgi enam pingutama, et seista Kiriku kaitsel.

"Niisugustel aegadel, nagu praegu, on paljud inimesed kindlasti skandaliseeritud ja tunnevad kiusatust Kirikust lahkuda. Kuid meil tuleb alati meeles pidada, et Püha Kirik on täiesti süütu, hoolimata neist jubedatest asjadest, mida saadavad korda teda esindavad inimesed. See, millega monsenjöör Capozzi vahele jäi, on absoluutselt tülgastav, kuid tema kuritegu kahjustab vähemalt samavõrd Püha Kirikut, mida ta väidab end teenivat, kui ka usklikke, keda tema tegevus masendab," selgitas Lepanto Instituudi esindaja.

Juhtumi asjaolude kohta saab lähemalt lugeda portaalist LifeSiteNews.com ja portaalist National Catholic Register.

* * *

Võitlus homomaffia vastu

Nagu toonitas 2013. aastal ka eesti keeles avaldatud artiklis isa Dariusz Oko, pingutas eelmine paavst Benedictus XVI tõsiselt selle nimel, et juurida Katoliku Kirikust välja sinna kinnistunud ja juuri ajanud "homomaffia", mille liikmeid on tegelikult üpris vähe, ent sageli on nad võtmepositsioonidel.

"Sellised ringkonnad Kirikus seisavad vastu tõele, moraalile ja Ilmutusele, teevad koostööd Kiriku vaenlastega, õhutavad mässu meie aja Peetruse, Püha Tooli ja kogu Kiriku vastu. /…/ Eriti ohtlikud on nad noortele, keda ähvardatakse seksuaalse vägivallaga. Nad on ohtlikud iseendale, sest kurjuses üha rohkem kalestudes võivad nad lõpuks oma pattude kätte surra (vrd Jh 8:24), nagu Kristus hoiatas. Nad on ohtlikud korralikele ilmikutele ja vaimulikele, kes neile vastanduvad. Lõpuks on nad ohtlikud tervele Kirikule, sest kui nende nurjatused lõpuks päevavalgele tuuakse, kui nad saavad meediateemaks, siis miljonite inimeste usk nõrgeneb või kaob," selgitas ta.

Isa Oko sõnul oli 2013. aastal ootamatult tagasi astunud paavst Benedictus XVI vapustatud, saades teada homoseksuaalsete kuritarvituste nuhtluse ulatusest Kirikus, homoallilma suurusest ja kohutavast kahjust, mida see on põhjustanud noortele ja Kirikule tervikuna. Seetõttu ütles eelmine paavst: "Kiriku suurim tagakiusamine ei lähtu mitte tema välisvaenlastest, vaid kerkib patust Kiriku sees." Nagu isa Oko oma põhjalikus käsitluses nendib, on hädavajalik "homomaffia" Kirikust väljajuurimisele pühendada tõsist tähelepanu ning koondada selleks kõigi Kirikust hoolivate inimeste jõud, tõrjudes otsustavalt tagasi väited, nagu ei oleks armastav heita valgust rüvedusele, mis püüab Kirikut endale allutada ja seda seest poolt lõhkuda:

"On oluline leida võimalikult suur rühm hea tahtega inimesi, kes meid kaitsevad ja meie tegevust toetavad. Sellesse rühma peaksid kuuluma võimalikult kõrge positsiooniga vaimulikud, erinevate alade eksperdid, arhiivinduse asjatundjad, õigusteadlased, politseinikud, ajakirjanikud, ja nii palju usklikke kui võimalik. Kasulik on vahetada infot, dokumente, tõendeid. Homolobitöö ja homomaffia ülemaailmset võrgustikku tuleb tasakaalustada korralike inimeste võrgustikuga. Suurepärane vahend on internet, mis võimaldab luua ülemaailmse kogukonna inimestest, kes tunnevad muret Kiriku saatuse pärast ning on otsustanud astuda vastu homoideoloogiale ja homohereesiale. Mida enam me teame, seda enam saame ära teha. Tuleb meeles pidada, et neis asjus oleme nagu "lammas, kes on saadetud huntide keskele" ja seega peab ta olema tasane nagu tuvi, kuid ka arukas nagu madu (vrd Mt 10:16). Peab olema julgust astuda välja kurjategijate vastu nagu Kristus astus julgelt välja oma aja variseride vastu. Oma elu ei saa ehitada magusatele illusioonidele, sest ainult tõde saab vabaks teha (vrd Jh 8:32), ja seepärast "Jumal ei ole meile andnud ju arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja õigluse vaimu" (2 Tm 1:7)."

Koos paavstiga homohereesia vastu