India üks suurimaid Vindhyachali soojuselektrijaam Foto: energyworld.com

India riigitegelaste sõnul on riigi majanduskasv esmatähtis ja kivisöeelekter jääb seda toitma veel pikaks ajaks.

India põletab palju kivisütt ja söel on riigi majanduses nii tähtis osakaal, et selleks on riigis eraldi söeministeerium. Viimane teatas parlamendi ülemkojale – Rajya Sabhale –, et riik kivisöest elektri tootmist niipea lõpetada ei kavatse, vahendab Breitbart.

Söeministeerium lisas, et kasvava majanduse huvides peab sütt nii ise rohkem kaevandama kui seda importima.

Üks India suuremaid päevalehti Hindustan Times nendib omalt poolt, et lõppenud India parlamendi talvisel istungjärgul ei näidanud mitte keegi mitte kuidagi välja, nagu 13. detsembril lõppenud COP28 kliimakokkutulekul antud fossiilkütuste kasutamise lõpetamise lubadused India jaoks ka midagi tähendaksid.  

India oli üks ligi 200-st riigist, mis andis allkirja "ajaloolisele" lõppdokumendile, milles lubati fossiilkütuste kasutamist aegamööda piirata. 

Mõned nädalad hiljem saatis söeministeerium Rajya Sabhale selgituse, et kuigi India kasutab üha enam taastuvaid energiaallikaid, jääb süsi siiski riigi peamiseks elektri tootmise vahendiks veel väga pikaks ajaks. 

"Indias söelt üleminekut [taastuvatele energiaallikatele] või Õiglast Üleminekut nähtavas tulevikus ei juhtu. Kuigi India pingutab taastuvate energiaallikate/mitte-fossiilkütuste-põhiste energiaallikate kasutusele võtmise nimel, jääb söe osakaal energiakorvis tulevikus märkimisväärseks. Seda põhjusel, et tagada vajalik soodne energia, selle kättesaadavus ja energiaturvalisus. Taskukohast ja varustuskindlat elektrit on vaja vaesuse kaotamiseks ning jätkusuutliku majanduse ülesehitamiseks," kirjutas ministeerium.

India söeministri Pralhad Joshi sõnul suletakse tulevikus küll mõned riigile kuuluvad söeettevõtted, kuid seal töötavad inimesed saavad kõik tööd erasöeettevõtetes. 

Joshi sõnul kasvab India söetoodang aastas ligikaudu kuus kuni seitse protsenti ja jõuab tippu ilmselt 2030. rahandusaastaks, kui kaevandatakse 1,5 miljardit tonni sütt. Suurenevate söekoguste transportimiseks ehitatakse samuti juurde raudteid.

"India on maailma kõige kiiremini kasvav majandus ja eeldatavalt saab sellest lähiaastatel maailma suuruselt kolmas majandus. Kiire tööstuse kasvu tingimustes on energianõudlus viimase kümne aasta jooksul kasvanud ja see suureneb ka lähitulevikus," jätkas ta.

India Energia, Keskkonna ja Vee Nõukogu (Council on Energy, Environment, and Water; CEEW) juht Vabihav Chaturvedi kinnitas, et "India pole klimamuutuste leevendamise eesmärkide osas ükskõikne" ja riigil on kavas söest kiiremini suurendada taastuvenergia osakaalu.

"Kiiresti kasvava majanduse energiavajaduse katmine nõuab poliitikat, kus kõikuva toodanguga taastuvenergiat tasakaalustab lähitulevikus varustuskindel söeelekter, mis tagab, et riik täidab oma arengueesmärgid," selgitas Chaturvedi.

India keskkonnaminister Bhupender Yadav selgitab: "Me ei tohi sõltuda imporditavast naftast ja gaasist. Seniks kui India pole oma arengueesmärke saavutanud, jätkab see kivisöe kasutamist."

Vahepealsel ajal mõeldi Indias, et söeelektri saab vähemalt mingis osas asendada hüdroenergiaga, kuid detsembri alguseks see kava maeti maha. Kuna suhteliselt kuiva vihmaperioodi tõttu langes riigi hüdroelektrijaamade toodang 30 protsenti ning tuul ja päike ei suutnud puudujääki tasa teha, siis pidi India kaevandama ja põletama rekordkoguse kivisütt. 

Kivisöeelekter moodustab riigi elektritoodangust ümmarguselt 80 protsenti.

India riiklik tuumaelektriettevõte NPCI kavatseb lähitulevikus ehitada kokku 16 kodumaal välja mõeldud ja ehitatud 700MW tuumaelektrijaama.

Toimetas Karol Kallas