Ettevõtja Indrek Raig sõnas SAPTK-i poolt 04. novembril 2022 korraldatud konverentsil "Kuidas tagada konservatiivne pööre?" oma ettekandes, et konservatiivne majandus eeldab konservatiivset rahanduspoliitikat, omanikutunnet ja riigi rahakotist sõltumatuid kodanikke. 

Indrek Raig pidas ettekande alguses oluliseks formuleerida kolm küsimust, et neile vastates saaks täpsemalt konservatiivse majanduse teemat käsitleda. Need on: mis sõltub majandusest ja selle konservatiivsusest? mida kujutab endast konservatiivne majandus võrreldes mittekonservatiivse majandusega? millistest teguritest sõltub majanduse konservatiivsus?

"Riigi majandusest sõltub tema kodanike heaolu ja toimetulek, positsioon teiste riikide suhtes ja tema võimekus oma rahvast ja rahva huve kaitsta. Majandusest sõltub selle riigi institutsioonide toimimine ja nende jätkusuutlikkus," sõnastas Raig vastuse esimesele küsimusele. 

Rääkides konservatiivse majanduse tunnustest, siis ühe praeguse majandusmudeli olulise puudusena tõi Raig välja spekuleerimise ja rahast raha tegemise ehk rahalist tulu teenitakse ilma, et sellega kaasneks reaalkaupade või reaalteenuste juurdekasv majanduses. "Märgatav osa [praegusest] majandusest kujutab endast pelgalt rikkuse ja varade ümberjagamist," osutas Raig. Seega on konservatiivses majanduses oluline reaalne kvaliteedi juurde tekkimine. 

Raig juhtis tähelepanu ka sellele, et mittekonservatiivne majandus on moraalselt relativistlik, kus puuduvad teatud kindlad põhimõtted. See omakorda on ka eeldus inflatsiooniks. 

Tähtsaks konservatiivse majanduse eelduseks peab ettevõtja rahasüsteemi. "Olen arvamusel, et riigi rahandussüsteem ehk riigi monetaarpoliitika on riigi üks olulisemaid mehhanisme majanduse suunamiselt," märkis Raig. " Väidan siinkohal, et riik, kes oma raha väärtust ise ei kontrolli, ei suuda päriselt ja sisuliselt ellu viia ka oma fiskaalpoliitikat." 

"Konservatiivne majandus eeldab konservatiivset raha. Kui tahta pöörata majandust, siis tuleb alustada rahast," esitas Raig ühe esimestest sammudest, kuidas liikuda konservatiivse majanduse poole. 

Toimetas René Allik