Indrek Tarand EKRE meeleavaldusel ellu viidud provokatsiooni laineharjal võiduka näoga irvitamas. Foto: Scanpix

Indrek Tarand ähvardab Varro Vooglaiu kohtusse kaevata, kui viimane ei lükka ümber väidetavaid vääraid faktiväiteid, mis teotavat Tarandi au ja väärikust. Vooglaid ütleb aga, et Tarandi süüdistused on alusetud.

Eile pöördus Indrek Tarandit esindav Maria Mägi Avokaadibüroo Varro Vooglaiu poole nõudega lükata ümber väidetavalt Vooglaiu poolt esitatud väärad faktiväited, mis teotavat Tarandi au ja väärikust.

Nõudes väidetakse, nagu oleks Vooglaid esitanud Tarandi kohta kolm väärat faktiväidet: (1) Indrek Tarand oli 26.11.2018. a. avalikul koosolekul purjus; (2) Indrek Tarandil oli 26.11.2018. a. avalikul koosolekul muu joove; (3) Indrek Tarand on toime pannud kuriteo.

Nõude lõpuosas kirjutab Tarandit esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets:

„Lähtudes eeltoodust teen SA-le Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kohtuvälise ettepaneku lükata ümber Indrek Tarandi kohta avaldatud ebaõiged andmed viisil, et avaldate portaalis Objektiiv.ee ja Varro Vooglaidi ning SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks Facebooki lehtedel hiljemalt 25.01.2019.a avalikult ja selgesõnaliselt järgmist:

— Indrek Tarand ei olnud 26.11.2018.a avalikul koosolekul purjus;
— Indrek Tarandil ei olnud 26.11.2018.a avalikul koosolekul muud joovet;
— Indrek Tarand ei pannud 26.11.2018.a avalikul koosolekul toime kuritegu.

Lisaks koostate ja esitate pressiteate kõikidele Eesti meediaväljaannetele, kus märgite, et avaldasite Indrek Tarandi suhtes ebaõigeid andmeid ja lükkate ebaõiged andmed ümber, avaldades, et:

— Indrek Tarand ei olnud 26.11.2018.a avalikul koosolekul purjus;
— Indrek Tarandil ei olnud 26.11.2018.a avalikul koosolekul muud joovet;
— Indrek Tarand ei pannud 26.11.2018.a avalikul koosolekul toime kuritegu."

Tarandi esindaja lisab, et kui Vooglaid eelnevalt kirjeldatud nõudmist hiljemalt reedel ehk 25. jaanuaril ei rahulda, "on Indrek Tarand sunnitud oma õiguste kaitseks pöörduma kohtusse", millisel juhul "nõuab Indrek Tarand lisaks ebaõigete andmete ümberlükkamisele ka temale tekitatud mittevaralist kahju, lisaks kaasnevad kohtuga kohtukulud."

Raadio Kukule antud intervjuus ütles Tarand, et tema maine "ei ole nagu mingi Varro Vooglaiu maine, kommiraha 5000 eurot – mul on ikka päris maine ja päris väärikus, mistõttu need summad [mida Tarand kavatseb nõuda] on ikka võrreldamatud selle Varro 5000 euroga."

Vooglaiu sõnul on Tarandi nõudmine meelevaldne. Eile õhtul tehtud Facebooki postituses selgitas ta oma seisukohta järgmiselt:

"Esimese kahega on asi lihtne – ma ei ole selliseid faktiväiteid esitanud, mistõttu on mul põhimõtteliselt võimatu neid ümber lükata. Vastupidiselt Tarandi osutusele ma konstateerisin oma 26. novembri Facebooki postituses, et politsei sõnul Tarandil alkoholijoovet ei olnud ning tõstatasin vaid küsimuse, kas kontrolliti ka narkojoovet, sest Tarandi ebaadekvaatse käitumise kontekstis oli raske uskuda, nagu olnuks ta päris kaine.

Mis puutub kolmandasse väitesse, siis kirjutasin tõepoolest 26. novembril ehk kõnealuse meeleavalduse toimumise päeval Objektiivi artikli, kus väljendasin seisukohta, et minu hinnangul oli Tarandi käitumine vastuolus karistusseadustiku §-s 158 sätestatuga, mille kohaselt "seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamise […] eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega."

Ma ei näe vähimatki põhjust, miks ma ei tohiks sellist arvamust väljendada. See, et hiljem asus PPA seisukohale, et Tarand mitte ei takistanud EKRE avaliku koosoleku läbiviimist, vaid hoopis osales sellel koosolekul, ei muuda minu arvamust vähimalgi määral. Seejuures ei ole mul mingit kohustust PPA seisukohaga nõustuda – vastupidi, võimalus mitte nõustuda administratiiv- ja justiitsorganite seisukohtadega ja neid seisukohti ka kritiseerida on oluline osa sõnavabadusest. Lõppastmes on nii või teisiti tegu minu õigusliku hinnanguga Tarandi käitumisele, mida on võimatu käsitleda väära faktiväitena.

Selline on minu esmane reaktsioon, aga eks näis, mis sellest asjast siis tuleb. Võimalik, et varsti pean küsima inimestelt annetusi, et Tarandiga kohut käia – erinevalt ca 10 tuhande eurose igakuise sissetulekuga eurosaadikust mul advokaadi palkamiseks raha ei ole."

Paralleelselt ähvardab Tarand kohtuga ka EKRE juhtpoliitikuid, nõudes neilt nii väidetavate ebaõigete faktiväidete ümberlükkamist kui ka vabandamist.

"Olen otsustanud pakkuda EKRE liikmetele – Martin Helmele, Urmas Espenbergile, Jaak Madissonile ja Henn Põlluaasale – võimalust asjade tsiviliseeritud ja korrektseks klaarimiseks. Võimalust ebaõigete faktide ja ebaterve laimu levitamise eest vabandust paluda. Tehes seda kõigi reeglite kohaselt samadest kõnetoolidest ja samades meediaväljaannetes, kus nad omi valesid avaldasid. Kui minu seatud tähtajaks on viisipärased vabandused esitatud, võtan need vastu ja loen loo lõpetatuks," vahendab Delfi Tarandi sõnu.