Foto: Piqsels

Ühendkuningriigi Statistikaameti andmestik näitab, et Covidi "vastu" süstitud elanikkonnas oli vähemalt 2021. aasta detsembris üldsuremus kümme korda suurem kui süstimata elanikkonnas.

Ühendkuningriigi Statistikaamet (Office for National Statistics; ONS) avaldas kuni 2022. aasta maikuuni andmestikku, milles olid näidatud surmad vastavalt Covidi süstitusele või süstimatusele. 

Alljärgnevas tabelis on viidatud andmestikust võetud numbrid. 

  • "Süstimata" veerg näitab süstimata inimeste surmade hulka. 
  • "Süstitud" veerg näitab süstitud inimeste surmade hulka. 
  • "PICS" veerus on süstimata inimeste surmad koos Covidiga. 
  • "SICS" veerus on süstitud inimeste surmad koos Covidiga. 
  • "S% PE" veerus on punasega näidatud, milline on kõikide surmade osakaal süstimata Inglismaa elanikkonnas, 
  • "S% SE" sama süstitud elanikkonnas.

Allikas: ONS; Objektiiv

Süstimise all on mõeldud kahe süstiga süstitud inimesi alates 12. eluaastast ja süstituse määrad on võetud Inglismaa vaktsineerimise statistikast.

ONSi andmestiku puhul tuleb ära märkida, et läbivalt suri suurem osa inimesi 21 päeva jooksul peale viimast süsti.

Süstitud inimeste surmad hakkasid käest ära minema hiljemalt 21. aasta märtsist ja teadlased ning poliitikud teadsid seda ilmselt väga hästi. Ometigi süstiti inimesi edasi.

Numbrid on arusaadavuse huvides ümardatud ja tegelik stats võib õige natuke liikuda siia-sinna. Suurusjärgud on kindlasti õiged.

Ühendkuningriigi Inglismaa kuningriigis elab 56 miljonit inimest. 

2021. aasta detsember sai valitud ümmarguse numbri pärast. 

70 protsenti Inglismaa elanikkonnast on 39 200 000 inimest.

30 protsenti Inglismaa elanikkonnast on 16 800 000 inimest.

39 874 inimest on 39,2 miljonist 0,1 protsenti.

2375 inimest on 16,8 miljonist 0,014 protsenti.

Suremuse vahe on kümme korda. Süstimata inimeste kasuks.

Süstimata ja süstitud inimeste koos Covidiga surmade vahe on samuti kümnekordne, vastavalt 0,004 ja 0,005 protsenti.

Kogu see vahe pole kindlasti tingitud ainult süstimisest. Inglismaal süstiti esmalt ära vanurid ja nõndanimetatud "riskirühmad". Süstimist võisid soovida muidu halvemas terviseolukorras olevad inimesed. Covidi ajal piirati märkimisväärselt inimeste üldravi. Ilmselt suurendas süstitus ka "riskikäitumist", kuna inimesed tundsid ennast kaitstuna ja nii edasi. 

Ühendkuningriigis, nagu kõikides kõrge süstimääraga riikides, on hetkel ajalooliselt kõrge liigsuremus, mis mõningatel andmetel võib küündida, võrreldes Covidi eelse ajaga, kuni neljakümne protsendini. 

Kui vaadata valitsusagentuuride andmeid, siis liigsuremus on kõige kõrgem vanuserühmas 25–49 eluaastat. Selles vanuserühmas on tõenäoliselt ka kõige enam süstimata inimesi.

Ühendkuningriik keeldub seni täpsemalt liigsurmade põhjuseid uurimast ja spekuleeritakse väidetega, et see võib olla näiteks kliimamuutuste süü. 

Tänaseks on teada, et Covidi süstid ei tee mitte midagi, mida nende osas algselt lubati. Need ei hoia ära raskelt haigestumist Covid-19sse, ega surmasid. Väga küsitav on väide, et "need on päästnud kümneid miljoneid elusid", sest kui süstist oleks mingitki abi, siis peaks üldine liigsuremus muutuma väiksemaks, mitte suuremaks. 

Käesolev kirjutis ei soovi kindlasti mitte midagi lõplikku väita. Vaja on teadusuuringuid, mida millegipärast viidatud vallas ei tehta. Teiselt poolt võib tõde olla nii kole, millest kõik tegelikult aru saavad, millel oleksid nii kohutavad järelmid kogu nomenklatuuri jaoks, et "üldsuse" huvides pole vaja asja torkida.