Walesi ja Inglismaa lipud. Pilt: nation.cymru

Ühendkuningriigi Inglismaa ja Walesi kuningriikides on viimase 12 nädala jooksul, alates 23. aprillist, registreeritud 10 153 liigsurma, mis pole seotud Covid-19sse nakatumisega, näitavad riigi statistikaameti andmed.

8. kuni 15. juulini registreeriti Inglismaal ja Walesis 10 515 surma, mis on võrreldes viie aasta keskmisega antud nädala kohta 1113 inimese, ehk 11,2 protsendi, võrra suurem.  Neist 585 juhul märgiti surmatunnistusel üheks kaasnevaks põhjuseks ja 382 juhul peamiseks põhjuseks Covid-19, vahendab Daily Sceptic.

Inglismaa ja Walesi surmade statistika tabel. Rohelisega on märgitud surmad, mille põhjuseks ei ole Covid-19 ja sinisega surmad, mille üheks põhjuseks on nimetatud haigus. Allikas: rahvuslik statistikaamet

Daily Sceptic võrdleb üle 75-aastaste inimeste surmade aega ja inglismaal kevadel manustatud Covid-19 vaktsiinide tõhustusdoose. Nende vahel on seos. Leitakse, et Covid-19st mitte põhjustatud liigsurmade põhjus on selgusetu. 

Sinised tulbad näitavad tehtud tõhustusdooside hulka. Punane graafik surmasid, mis pole põhjustatud Covid-19st.

Sinised tulbad näitavad üle 75-aastastele tehtud tõhustusdooside hulka. Punane graafik liigsurmasid (kumulatiivselt), mis pole põhjustatud Covid-19st.

Niipalju on teada, et surmade põhjuseks on suuremas osas südame- ja veresoonkonna haigused. Üllataval kombel on vähisurmad, hoolimata sellest, et pandeemia ajal vähendati märkismisväärselt vähiravi mahtu, pandeemia eelsel tasemel, mis näitab, et liigsurmade taga on ilmselt midagi muud kui ainult ligipääsu piiratus tervishoiuteenustele. 

Daily Scepticu sõnul on Inglismaal ja Walesis viimase kahe ja poole aasta jooksul registreeritud kokku 141 000 liigsurma ning tavaarusaamise kohaselt peaks tänaseks olema käes aeg, kus suremus on keskmisest väiksem. Ometigi seda pole juhtunud. 

Vabaühendused ja poliitikud kutsuvad valitsust üles uurima, mis on selliste liigsurmade põhjus, kuid see ei taha seda millegi pärast teha.

Parlamendisaadik Esther McVey, kes juhib parteideülest pandeemia vastuse ja sellest taastumise parlamendigruppi, saatis valitsuskabinetile palve uurida, mis on liigsurmade taga. Valitsus tema küsimusele ei vastanud ja suunas küsimuse edasi statistikaametile, mis vastas, et "nemad tegelevad ainult statistika kogumisega" ja lubasid eelolevatel kuudel andmeid põhjalikumalt analüüsida.  

Toimetas Karol Kallas