Kohtuhaamer homolipuga. Foto: Bigstockphoto.com

Niinimetatud homoõiguste eest võitleva Eesti Inimõiguste Keskuse teatel on koostöös partneritega üle Euroopa loodud unikaalse vaenust teavitamise mobiilirakendus – UNI-FORM äpp ja koduleht moodustavad ainulaadse raporteerimise platvormi, mis keskendub "vaenukuritegudele ja online-vaenukõnele, mis on suunatud LGBTI inimeste vastu."

Keskuse teatel võivad kõnealust platvormi kasutada ohvrid, pealtnägijad ja teised inimesed, kes soovivad teada anda eelarvamustest (nt seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi või sooväljenduse tõttu) tulenevast intsidendist. Raportid võivad olla anonüümsed või esitatud koos isikuinfoga, mis võimaldab juhtumit sisuliselt menetleda.

Eestis laekuvad kõik äpi ja kodulehe kaudu esitatud raportid Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdile, kes tagab nende menetlemise privaatsuse. Juhul, kui raport on esitatud koos isikuandmetega, võtab spetsialist raporti esitajaga ühendust ja nõustab teda. Ühtlasi jagab infot ja soovitusi, millal ja mil viisil tuleks pöörduda politsei poole.

Raporteerija saab märkida raporteerides ka koheselt, kas soovib keskuse kaasabil pöörduda politsei poole. Eestis raportid hetkel otse politseile ei lähe. Kõik esitatud raportid edastatakse anonüümseks muudetult andmebaasi, mis võimaldab koguda infot olukorra kohta Eestis.

"Igaühel, sealhulgas lesbidel, geidel ning biseksuaalsetel, transsoolistel ja intersoolistel inimestel (LGBTI), on õigus elada vabana hirmust ning võtta elust osa kõigis selle aspektides. Homo- ja transfoobne tagakiusamine, vägivald ja ahistamine on probleem kõikjal Euroopas," õigustab inimõiguste keskus oma tegevust.