Kanada sümbol kolletub trellide taga. Foto: BigstockPhoto

Kanada parlamenti jõudis seaduseelnõu, mille jõustumise korral muutuks karistatavaks kahtlemine kliimamuutuses ja selle inimtekkelisuses.

Karistuse tooks siis endaga kaasa ka fossiilsete kütuste reklaamimine. (See võrdsustataks tubakatoodete reklaamimisega.) Rängemate eksimuste korral määrataks koguni vanglakaristus, teatas 17. veebruaril Slovakkia ungarikeelne internetiväljaanne „Hírek".

Eelnõu kannab nime „Bill C-372", selle esitas Uue Demokraatia Partei (inglise k. New Democratic Party). Mainitud erakonna vaateid peetakse vasakäärmuslikeks.

Eelnõu näeb ette, et neid, kes kahtlevad vajaduses loobuda fossiilkütuste kasutamisest, saaks karistada kuni miljoni Kanada dollari suuruse rahatrahviga, raskematel juhtudel aga koguni kuni kahe aasta pikkuse vangistusega. 

Kõnealuse eelnõu esimene lugemine toimus 5. veebruaril, teatas Kanada parlamendi koduleht.

„Hírek" meenutab sellega seoses roheliste eelmisi katseid inimkonda hirmutada ja inimestes süütunnet tekitada. 20. sajandi 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel räägiti, et inimkonda ootab ees uus jääaeg ning et üldse saavat fossiilkütuseks sobilikud maavarad sajandi lõpuks otsa.

Veidi pärast seda räägiti „pidevalt laienevast osooniaugust", mis olevat ennekõike inimtekkeline. 1990-ndatel muutus meelisteemaks üleüldine kliimasoojenemine.

Paljud juhtivad poliitikud väitsid toona, et sajandivahetuseks olevat põhja- ja lõunanaba jääkilbist ja lumekattest alles ainult mälestus. 21. sajandi esimesel aastakümnel räägiti enim aga inimtekkelisest kliimamuutusest, millega võivat kaasneda nii kliimajahenemine kui ka kliimasoojenemine.

Kõigi eelloetletud ohtude ühisnimetajaks oli ja on püüe näidata neid inimtekkelisena, nendib „Hírek". Seda ka süsihappegaasi hulga kasvu kohta õhus, kuigi selle osakaal Maa atmosfääris on vaid pool tuhandikku. Eestikeelse „Vikipeedia" andmeil on süsihappegaasi osakaal aga veelgi väiksem.

„Süsihappegaasi leidub ka õhus. Maa atmosfääris on seda 0,039%," öeldakse seal märksõna „Süsihappegaas" all olevas artiklis.

Toimetas Tõnu Kalvet