SAPTK Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Madise ütles interevjuus meeleavaldusel abielu kaitseks, et "homoabieluga" lahutatakse ning võõrandatakse laps oma isast ja emast. Madise lisab, et niipea kui võetakse vastu valeabielu järgnevad sellele kohe muutused ühiskonnas näiteks koolihariduses, mille tagajärgi ei saa alahinnata.

SAPTK Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Madise interevjuu meeleavaldusel abielu ja laste kaitseks.

Liitu deklaratsiooniga abielu kaitseks: https://abielu.info/

Toimetas Markus Järvi