Aldo Kals. Foto: Urmas Saard

7. novembril Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuses toimunud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) seenioride üldkoosolekul tegi Aldo Kals ettepaneku pöörduda riigikogu IRL-i saadikute poole üleskutsega mitte toetada Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimist. Ettepanek võeti vastu rõhuva häälteenamusega.

Objektiiv avaldab allpool Aldo Kalsi sõnavõtu ja pöördumise teksti.

Me ise arvame, et oleme okupatsiooniaegse elu- ja võitluskogemusega oma erakonna raudvara. Jääb siiski mulje, et oleme rohkem vanaraua moodi. Et me seda olla ei taha, lubage esitada üks arutlus ja tänasele üldkogule mõtlemiseks, toetuse korral pöördumine vastuvõtmiseks. See on määratud meie erakonna liikmetele riigikogus.

On päris kurb, et veel mõni aasta tagasi Eesti poliitika veduriks olnud erakonnast on arvamusküsitluste andmeil saanud teisejärguline ühiskondlik jõud. Ilmselt juba järgmises riigikogus on meil sõnaõigust veelgi vähem. Põhjus on lihtne, üsna kesise poliitilise tegevuse tõttu valijad meid enam ei usalda. Erakonna nimes on sõna "isamaa", aga tundub, et me sellest isamaast nii väga ei hooligi. Meie erakonna kaastegevusel on riigikokku jõudnud üsna kahtlane dokument, mida kutsutakse Eesti-Vene uueks piirilepinguks.

Lubage mul olla see karjapoiss, kes kuulutab maailmale, mis kuningal seljas! Pole tegemist mingi piirilepinguga, vaid kinkelepinguga. Sellega soovime naabrile kinkida umbes triljon euro väärtuses Saaremaa suuruse maa-ala. See hõlmab enamust Eesti Vabariigi seaduslikust Petseri maakonnast ja Virumaa kolme valda koos Jaanilinnaga. Huvitav, miks seda kinki tahetakse teha nüüd? Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 100. sünnipäev on alles kahe aasta pärast! Mina olen inimene tänavalt, aga palun kuulake mida ütleb selle piirilepingu sõlmimise kohta nimekas õigusteadlane Toomas Varrak. Ta on hinnanud "uue piirilepingu sõlmimist poliitiliselt lühinägelikuks, põhiseadusega vastuolus olevaks, riikliku järjepidevuse põhimõtet kahjustavaks, Eesti kodanike huvisid ignoreerivaks ja riiklikku eneseväärikust alandavaks".

On piinlik, et meie erakonna ministrid lasid valitsuse koosolekult läbi piirilepingu suunamise riigikokku. Tunneli teises otsas välgatas siiski hetkeks valgushelk. See oli siis, kui Margus Tsahkna üritas piirilepingus ennistada vihjet Tartu rahulepingule, aga see lükati kõrvale. Kutsun teid siiski tegutsema põhimõttel, mis halvasti see uuesti. Teisisõnu, saatkem riigikokku meie erakonna liikmetele järgmine pöördumine:

Meie, IRL-i seenioride kogu üldkogust osavõtjad, oleme seisukohal, et kavandatav Eesti-Vene uus piirileping pole esitatud kujul Eesti Vabariigi huvides ja soovitame oma erakonna liikmetel Riigikogus selle ratifitseerimist mitte toetada!

IRL-i seenioride kogu üldkogust osavõtjad

Tallinnas, 7.11.2015