Rahvuskonservatiivid Henn Põlluaas (EKRE, vasakul), Helir-Valdor Seeder (IRLi esimees, keskel) ja Martin Helme (EKRE, paremal) riigikogus. Foto: Scanpix

Laupäeval kogunes Isamaa ja Res Publica Liidu volikogu, mis kiitis heaks erakonna nime muutmise Isamaaks ning maailmavaatelised põhialused. Erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul esindab tulevane Isamaa rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet, "positiivset rahvuslust".

Erakonna nimemuutuse peab heaks kiitma ka juunis kogunev suurkogu.

"IRL on erakond, mis lähtub rahvuslik-konservatiivsest maailmavaatest, demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja kristlikke väärtusi," seisab volikogus heakskiidu saanud tekstis.

"Rahvusliku konservatismi aluseks on pere, kodu, usk, isikuvabadused ja isamaa. Väärtused lähtuvad traditsioonidest. Austame noorte julgust ja vanemate kogemust," öeldakse edasises.

IRL ehk tulevane Isamaa lubab seista inimõiguste tõhusa kaitsmise eest nii Eestis kui mujal maailmas.

Immigratsiooni küsimuses toetatakse konservatiivset rändepoliitikat, mis peab tagama põliselanike õigused, väärtuspõhimõtted, kultuurikeskkonna, turvalisuse ja heaolu, sisseränne ei tohi ohustada eestlaste identiteeti ja püsimajäämist. "Iga Eestisse tulija peab siinset elulaadi austama ja mõistma," rõhutab IRL.

Rahvuslus tähendab erakonna sõnul "õigust säilitada ja kaitsta eestlust, Eesti iseseisvust, eesti keelt, kultuuri ja tavasid. Rahvuslus põhineb kõigi rahvaste õiguste ja kultuuri austamisel."

Kindlat toetust väljendatakse perekonnale ja abielule kui mehe ja naise vahelisele liidule, osutades ühtlasi vajadusele abielu mõiste põhiseaduses määratleda:

"Tugev perekond on ühiskonna alustala, mis põhineb esivanemate austamisel ja põlvkondadevahelisel lõimumisel. Abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all."

Julgeoleku ja rahvusvahelise suhtluse valdkonnas väljendatakse toetust kuulumisele NATOsse ja Euroopa Liitu kui rahvusriikide liitu.