Ida-Tallinna Keskhaigla. Foto: Varro Vooglaid

Ida-Tallinna Keskhaigla vastas Objektiivi päringule, et ilma meditsiinilise väljaõppeta vabatahtlike vastu ei omata huvi, kuna mitte-meditsiinilise personali vajadus on kaetud.

Ajendatuna meedias avaldatud teadetest haiglates väidetavalt valitseva suure ülekoormuse kohta pöördus Varro Vooglaid 9. märtsil Objektiivi nimel Ida-Tallinna Keskhaigla poole küsimusega, kas haiglal oleks vaja ilma meditsiinilise väljaõppeta inimesi appi, et koroonaosakondades ülekoormusega paremini toime tulla.

"Kui oleks vaja, siis millistel tingimustel saavad inimesed appi tulla ja milliseid ülesandeid täitma? Ja kas appi tulemise möödapääsmatuks eelduseks on ka enese vaktsineerida laskmine (isegi juhul, kui inimesed on juba Covid-19 läbi põdenud)?" küsis Vooglaid oma päringus ja toonitas, et esitab küsimuse mitte teoreetilisest huvist, vaid lähtudes reaalsest soovist kaaluda võimalusi ja anda inimestele infot kaasa aitamise võimaluste kohta.

15. märtsil laekus Ida-Tallinna Keskhaigla vastus, millega anti teada, et ilma meditsiinilise väljaõppeta personali juurde ei vajata.

"Kriis on kestnud tänaseks üle aasta ning, tõepoolest, personal on väsinud ja vajab abikäsi. Eelkõige aga vajame meditsiinilise haridusega inimesi, kes saaksid Covid-osakondadesse personalile appi tulla ja koormust vähendada. On hea meel tõdeda, et haiglasse on appi tulnud ka tervishoiutudengid," kirjutas turundusosakonna juhataja Inge Suder.

"Muudes osakondades on nii meditsiiniliste kui ka mitte-meditsiiniliste pädevustega vabatahtlike vajadus tagasihoidlikum. Kuna töötajate väljaõpetamise ressurss on piiratud, siis me hetkel uusi abitöölisi ei võta. Tänasel päeval on kõige suurem puudus reaalset meditsiiniharidust omavatest või haridust omandamas olevatest inimestest (õed, parameedikud, abiõed, arstid jt), mitte-meditsiinilise personali vajadus on kaetud," lisas ta.

Meedia on aga vahendanud avalikkusele infot selle kohta, et vähemalt mõned inimesed on samasse haiglasse vabatahtlikuna appi võetud, olgugi et neil meditsiinilist väljaõpet ei ole. Näiteks on mitmel pool vahendatud, kuidas ansambli Traffic liikmed postitavast sotsiaalmeediasse pilte sellest, et nad Ida-Tallinna Keskhaiglas abiks käivad.

ITK vastusega sisult kokkulangevat seisukohta on vabatahtlike kaasamise kohta väljandanud ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Eelmisel teisipäeval kirjutasin ITK-sse ja küsisin reaalsest isiklikust huvist ja ka teiste informeerimise taotlusest…

Posted by Varro Vooglaid on Monday, March 15, 2021