"Elagu esimees Mao!" Hiina Rahvavabariigi Kommunistliku partei propagandaplakat Pilt: huckmag.com

James Lindsay, kes koos Peter Boghossiani ja Helen Pluckrose'iga tegi 2017. aastal ilma vimmauuringute vallas, seletab sotsiaalmeedias lühidalt lahti akronüümi DEI inimvaenuliku olemuse. 

DEI on lühend sõnadest "mitmekesisus, õiglus ja kaasamine" (Diversity, Equity, and Inclusion). Kui antud akronüümilt eesriie ära tõmmata, siis paljastub selle tõeline olemus, mis on "politiseeri, jaota ümber ja sunni kohanema" (Politicize, Redistribute, and Accommodate).

D: Diversity / mitmekesisus

Mitmekesisus on klassivõitluse põhimõtete ühiskondlikus elus rakendamine, mida varjatakse mitmekesistamise sildi taha. Ühtsed kogukonnad lõhutakse kunstlike ja lõhestavate tingimuste loomisega kildudeks ning kõike seatakse juhtima poliitilised kontorid. Sedasi politiseeritakse kogu ühiskond. 

See on politiseerimine. 

E: Equity / õiglus

Õiglus tähendab administratiivse süsteemi loomist, mille osad on jaotatud kõiki süsteemi osalisi võrdsustaval viisil. See on otseselt osade ümber jaotamine, seda võrdsete tulemuste nimel, mida kunagi pole võimalik saavutada. [Inimeste võimed ja oskused on erinevad, mille tõttu pole nende tegevuse tulemused mitte kunagi "võrdsed".]

See on ümber jagamine.

I: Inclusion / kaasamine

Mitmekesised politiseeritud klassivõitluse elemendid loovad DEI ideoloogiale seda uue normaalsusena kehtestava kuvandi. Selleni jõutakse nõudes kohanemist äärmuslikult erinevate gruppidega [n "soomuutjate" ja "rahureligiooniga"]. Uue normaalsuse järgmiseks sammuks on kohanemine sõjakate (relvis) aktivistidega. 

See on kohanemine.

Tõlkis Karol Kallas