Jordan Peterson. Wikimedia Commons

Populaarne Kanada mõtleja ja kliiniline psühholoog Jordan B. Peterson leiab, et katoliiklased, kes teevad naiivselt koostööd LGBT-liikumisega on "kasulikud idioodid", kes aitavad kaasa iseenda hävingule, kuna radikaalsete LGBT-aktivistide eesmärgiks on katoliikluse hävitamine.

Väljaandele LifeSiteNews antud kommentaaris mõistis Peterson hukka Kanada "katoliikliku" koolisüsteemi LGBT-agenda omaksvõtmise eest ning kritiseeris tugevalt katoliiklasi, kes annavad LGBT-jõugu nõudmistele järele.

"Radikaalne LGBTETC agenda ei saaks olla katoliku doktriini suhtes rohkem antiteetiline [vastandlik – toim.], kui see oleks täpselt selleks eesmärgiks loodud," ütles Peterson väljaandele.

Kuigi Peterson pole ise katoliiklane, siis ta tunnistab katoliikluse ja traditsiooni väärtust ning kutsub katoliiklasi üles võitlema oma usu säilitamise nimel. Ta on samuti tuntud oma armastuse ja huvi poolest kristliku pühakirja vastu.

"Radikaalid tähestikuliikumises üritavad teha katoliiklusega kitsamalt ja kristlusega laiemalt sama, mida nad teevad kõigi traditsioonidega: nad tahavad neid hävitada," teatas Peterson.

"Nad kasutavad selleks süütunnet, manipuleerimist ning vägagi reaalset jõugu ähvardust, samaaegselt rõhutades pidevalt oma väidetavat ohvrirolli ja neile osaks saavat rõhumist," lisas ta.

"Katoliiklased, kes on liiga uinunud või naiivsed, et seda märgata või kergeusklikult petetud koostööle, rõhudes nende kaastundele, on "kasulikud idioodid", kes osalevad iseenda hävingus," hoiatas ta.

Petersoni kommentaarid on reaktsiooniks Ontario Inglise Katoliku Õpetajate Ühingu avaldusele, milles nad mõistsid hukka Ontario peaministri Doug Fordi selle eest, et ta kaitses õpilasi LGBT-indoktrineerimise eest.

"Peaminister Fordi hiljutised kommentaarid – mis süüdistasid koolide juhatusi ja õpetajaid õpilaste "indoktrineerimises", kuna nad kaitsesid õpilaste õigust kasutada nende poolt soovitud soolisi asesõnu – on häbiväärsed, lugupidamatud ning potentsiaalselt kahjulikud," seisis avalduses.

"Sooliste asesõnade kasutamine on oma olemuselt sügavalt isiklik ning keskse tähtsusega isiku identiteedi jaoks," lisati avalduses.

LifeSiteNews aga rõhutab, et niinimetatud katoliikliku õpetajate ühingu avaldus on otseses vastuolus katoliku doktriini ehk õpetusega. Katoliku kiriku katekismuses on pühakirjale tuginedes selgelt kirjas, et Jumal lõi inimese "meheks ja naiseks".

"Iga inimene, olgu mees või naine, peab tunnistama oma soolist identiteeti ja selle vastu võtma. Kehaline, moraalne ja vaimne erinevus ja vastastikune üksteise täiendamine on seatud ja suunatud abielu hüveks ja perekonnaelu arenguks. Abielupaari ja ühiskonna harmoonia olenevad suurel määral sellest, kuidas mees ja naine kogevad teineteise täiendamist, vajamist ning abistamist," seisab katekismuses täiendavalt.

Lisaks sedastab katekismus, et "homoseksuaalsed teod on oma seesmise loomu poolest korravastased" ning "neid ei tohi mingil juhul heaks kiita".

Toimetas Martin Vaher