Jan Luykeni illustratsioon Jeesuse ristilöömisest. Foto: Phillip Medhurst, Wikimedia Commons

Kristlasest kolledžiõpilane kõrvaldati õpingutelt pärast seda, kui ta vaidlustas moslemist professori väite, et Jeesust ei löödud risti ning ta ei olnud jüngrite arvates Jumal.

Nagu nentis Florida Rollinsi kolledži tudeng Marshall Polston, peaksid "isegi kristlusega vähe kursis olevad inimesed ilmselt nõustuma, et [Pühakirja] teksti järgi löödi Jeesus risti ning järgijad uskusid, et ta on Jumal," vahendab The Daily Caller.

Pärast intsidenti pani professor Areej Zufari oma väite vaidlustajale – eeskujulikule ja edukale õpilasele – essee eest halva hinde ega soostunud selgitama, miks. Öeldavasti kõrvaldati noormees hiljem õppetööst.

Kuna Polston tekitas professorile viimase väitel "ebaturvalise tunde", saadeti ta kolledži "turvadekaani" manu ning tund jäi pooleli.

Kui õppetöö hiljem jätkus, võttis Zufari teemana üles šariaadi. Lisaks selgitas üks moslemist meestudeng Polstoni kinnitusel, et abielurikkujatel, homodel ja varastel tuleks pead maha võtta.

Mitmed õpilased leidsid, et professor peaks ütlusest ette kandma ning üks teavitas anonüümselt Föderaalset Juurdlusbürood (FBI), kuid Zufari olevat kaasmoslemile lihtsalt lustakalt lausunud, et too korraks "aja maha" võtaks.

Kolledži PR-persoon on saatnud The Daily Callerile nende pärimise peale teadaande, milles kinnitab, et nende õppeasutus "tervitab ja respekteerib kõiki religioosseid ja kultuurilisi tõekspidamisi."

Nad "väärtustavad ja julgustavad arvamuste mitmekesisust … ning respekteerivad kõikide sellesse intsidenti kaasatute, nii õpilaste kui õpetajate privaatsust ja konfidentsiaalsust."

Eriliselt oluline on kolledži jaoks "ülikoolilinnaku kogukonna kõigi liikmete turvalisus ja õiglane kohtlemine."