Tapio Puolimatka. Wikimedia Commons

Mitmed Soome avaliku elu tegelased on mõistnud hukka Jyväskylä ülikooli professori Tapio Puolimatka hiljutise kirjutise, milles ta kirjeldas sugu ja seksuaalkäitumist puudutavate seaduste – nagu näiteks sooneutraalse abieluseaduse – mõju emadus- ja isadusseadusele ning kooliharidusele.

Puolimatka hinnangul võimaldab oletus, et inimese seksuaalkäitumine on kaasasündinud ja muutumatu – nagu seda väidetakse näiteks homoseksuaalsuse puhul –, sisuliselt samade argumentidega toetada ka pedofiilide seksuaalseid õigusi: "Kui pedofiiliat hakatakse meedias esitama kaasasündinud ja muutumatu seksuaalse orientatsioonina ning ühendatakse see kaasaegse seksuoloogia arusaamaga lapsest kui seksuaalset naudingut taotlevast ja vajavast olendist, luuakse eeldused sammhaaval pederastia [ehk täiskasvanud mehe ja nooruki vahelisele seksuaalse iseloomuga suhte] ning seejärel pedofiilia tunnustamisele ja seadustamisele."

Artiklis kirjeldatakse tänapäevast arusaama lapse seksuaalsusest, mis põhineb Alfred Kinsey uuringutele, ning Kinsey metoodikat. Samuti antakse ülevaade rahvusvaheliste terviseorganisatsioonide hinnangutes toimunud muudatustest.

Muuhulgas kõrvutas Puolimatka pedofiiliat ning sodoomiat ja nekrofiiliat. Filosoof Roger Scrutoni järgi ühendab neid asjaolu, et seksuaalse iha objekt on teise poole mõjuvõimu all. Artiklis esitatud väiteid põhjendab Puolimatka viidetega erinevate teadlaste uuringutele.

Jyväskylä ülikooli rektor Keijo Hämäläinen on teatanud, et ülikool ütleb end Puolimatka arvamusest täielikult lahti, kuna see ei esinda ülikooli väärtusi. Ülikool tahab lähiajal kuulata ära professor Puolimatka selgituse. Teisalt pidas rektor Hämäläinen vajalikuks küsitleda ka üliõpilasi, et tuvastada, kas professori loengutes kõneldu on kooskõlas ametlike õppematerjalidega.

Täna avaldas professor Puolimatka ajalehes Keskisuomalainen repliigi, milles ta viitab, et ülikoole juhitakse nüüd Twitteriga, kus käivitati temavastane kampaania. Peagi pärast Puolimatka algse artikli avaldamist esitas ülikooli üliõpilasesindus ning rektor tema vastu valesüüdistuse nagu oleks ta kõrvutanud homoseksuaalsuse, pedofiilia, nekrofiilia ja sodoomia.

Kui rektor teatas oma Twitteri-sõnumis, et "oleme kohustatud suhtuma igasse isikusse ja rühma lugupidamise ja väärikusega", siis nüüd palub professor Puolimatka, et ka teda koheldaks lugupidamise ja väärikusega.

Nimelt ei ole ei üliõpilasesindus ega rektor kordagi isiklikult tema poole pöördunud, küll aga levitanud kõigisse suurtesse meediakanalitesse teda halvustavaid ja valelikke väiteid.

Seetõttu palub Puolimatka, et ülikooli juhatus annaks rektori tegevusele hinnangu ning väljedaks oma selget seisukohta, kas rektori teguviis on kooskõlas ülikooli väärtuste ja hoiakuga.

Varasemalt on Soome homoaktivistid heitnud Puolimatkale ette, et ta esitas 2014. aastal parlamendi õiguskomisjonile eksperthinnangu, milles ta mõistis hukka abielu muutmise sooneutraalseks, kuna erinevate rahvusvaheliste uuringute põhjal põhjustab see laste arengu- ja identiteediprobleeme.

Tapio Puolimatka on Jyväskylä ülikooli pedagoogika teooria ja traditsiooni professor.