Jaapani jõmm issi kukil. Foto: Yokota Air Base

Jaapani peaminister Shinzo Abe kinnitas eile parlamendi eest, et riigil "pole kavatsust" võtta vastu rohkem migrante, kuigi ÜRO pagulasagentuur neile selleks jätkuvalt survet avaldab.

Abe rõhutas, et võõrtööliste vastuvõtmine võiks olla õigustatud üksnes juhul, kui neid oleks tõesti vaja "hoidmaks Jaapani majandust ja infrastruktuuri jätkusuutlikuna."

Jaapani rahvastikust on võõrsil sündinute osakaal tühised 2 protsenti ning immigratsioonipoliitika on kujundatud kaitsmaks Jaapani kultuurilist identiteeti ja tagama samal ajal riiklikku julgeolekut.

Ühtlasi on eesmärgiks kaitsta kohalikku tööturgu, et töötuse tase oleks minimaalne.

Lihttöölistele on Jaapan suletud.

Suletud on Jaapan ka islamile, mistõttu puudub riigis probleem sellest ideoloogiast tuleneva terrorismiga.