Peaminister Kaja Kallas. Foto: kuvatõmmis pressikonverentsist

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Kaja Kallas, et keegi pole väitnud, nagu oleks Toompea meeleavaldused kujutanud endast ohtu põhiseaduslikule korrale. Vastates Delfi ajakirjaniku küsimusele, kas konkreetselt säärase väljaütlemisega esinenud politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher peaks tagasi astuma, leidis Kallas, et avalikkus ei peaks Vaheri väljaütlemisi võtma sõna-sõnalt.

Delfi ajakirjanik Greete Palgi viitas küsimuses EKRE esimehe Martin Helme väljaöeldule, et kaitsepolitseiamet (KAPO) ohtu põhiseaduslikule korrale ei näinud. "Kas poleks mõistlik see (ohuhinnang – toim.) avalikustada ja kui seal ohtu polnud, kas poleks aeg Vaheril tagasi astuda?" küsis Palgi.

Kallas sõnas seepeale, et temale teadaolevalt põhiseaduslik kord ohus polnud. Peaministri sõnul olevat kogu aeg olnud juttu vaid sellest, et meeleavaldusel ei järgitud kehtestatud piiranguid. Kallas sõnas, et ei tea, kas on ise KAPO ohuhinnangut näinud, ning viitas politsei ohuhinnangule seoses provokaatorite ja inimeste käitumisega. "Minu meelest antud juhul politsei käitus provokaatoritega väga leebelt /…/ EKRE soovib sellest tohutult suurt numbrit teha, aga minu meelest pole selleks põhjust".

Delfi ajakirjanik uuris järgmiseks, kas ohuhinnang oleks võimalik avalikustada. "Seda peab küsima KAPO käest, ma ei tea isegi, mis salastatuse tase on. Aga oht põhiseaduslikule korrale puudutab põhiseaduslike institutsioonide ründamist. See, millest meie oleme kogu aeg rääkinud, on ohuhinnang üldiselt, terviseameti ja politsei ohuhinnang. Keegi pole väitnud ju seda, et see seltskond tahtis riiki pöörata ja võtta üle riigivalitsemine mittedemokraatlikul teel," ütles Kallas.

Mõni minut hiljem teatas Kallas, et oli saanud värskelt sõnumi, kus teda informeeriti, et meeleavaldusel osales üks isik, kes kutsus üles põhiseaduslikku korda muutma ja soovis ise hakata peaministriks. Kallase sõnul polnud aga mehe jutt ilmselt tõsiselvõetav. "Reaalne oht oli seal hoopis mujal," märkis ta.

Delfi ajakirjanik uuris seepeale taas, kas Elmar Vaher valetab ja kui, siis kas ta sobib oma ametisse. Kallas leidis, et avalikkus keskendub liigselt Vaheri väljaütlemise sõna-sõnalisele tõlgendamisele. "Ma arvan, et ollakse väga kinni selles sõnas – oht põhiseaduslikule korrale. Ma lugesin ka ohuhinnangut, kus oli sees lause, et inimesed, kes protestivad, tahavad takistada tavapärast riigi toimimist," ütles ta.

Kallase sõnul oli kõnealuse lause mõte selles, et meeleavaldajad jätkaks meele avaldamist ka siis, kui konkreetne seaduseelnõu, mille vastu protestiti, enam päevakorras poleks. "Nad ei lähe ära, nad tahavad takistada riigi toimimist. Seda võib tõlgendada, et on oht riigi toimimisele, aga seadusepügala järgi see seda ei ole. Minu meelest see pole vastuolu, see oli see, mis seal umbes kirjas oli," rääkis peaminister.

Toimetas Jaanus Vogelberg