Erinevad modulaarsete väiketumareaktorite tehnoloogiad Pilt: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/8/6636

Kaja Kallas arvas 24. oktoobril riigikogu saadikute küsimustele vastates, et tuumaenergia ei ole juhitav elektriallikas.

24. oktoobril pidas Kallas riigikogus ettekande teemal, kuidas Eesti saab hakkama 2021. aastal kehtestatud "Eesti 2035" arengustrateegia elluviimisega.

Keskerakonna saadik Andre Hanimägi esitas Kallasele küsimuse (11:04), et millist elektriallikat kujutab Eesti valitsus ette tasakaalustamas 2035. aastal kõikuvat tuule ja päikeseenergia tootmist? Keskerakondlane uuris, kas selleks on jätkuvalt põlevkivi, tuuma- või mõni muu energia

Kallas vastas:

"No tuumaenergia ei ole juhitav muidugi, et selles mõttes, et see ei ole." 

Rahvusvaheline Energiaagantuur (IEA) kirjutab oma kodulehel:

"Tuumaenergia on oluline väheste heitmetega energiaallikas, mis moodustab umbes 10 protsenti maailma energiatootmisest. Riikides, kus see on heaks kiidetud, võib see energiasektori heitmete vähendamisel pakkuda täiendust taastuvatele energiaallikatele. Samuti aitab see juhitava energiallikana kaasa energiaturvalisuse tagamisele. Samuti on see lahendus, mille abil toota madalate heitmetega vesinikku ja soojust."

Erinevatel andmetel kulub valmis ehitatud ja seisatud tuumajaama käivitamiseks 12 tunnist kuni kolme päevani.

Kõige kiirem juhitav energiaallikas on võrgupatareid, mille saab kasutusele võtta millisekunditega. Hüdroelektrijaam hakkab elektrit tootma kümnete sekunditega–mõne minutiga. Gaasielektrijaama käivitamiseks kulub aega kuni pool tundi.

Ühendkuningriigis Põhja-Walesis asuva Dinorwigi pumpsalvestusjaama saab täisvõimsusel käima panna näiteks 16 sekundiga. 

Söeelektrijaama käivitamiseks kulub tunde.

Kallas jätkas vastuses, et Eestis tuumaenergia kasutamise üle peetakse aru. Samas on tema sõnul väidetavalt väga suur osakaal Eesti tulevikuenergias energia salvestamisel. Siiski, kõigest hoolimata, tuleb tema sõnul suurendada taastuvenergia osakaalu, kuna see on odav, lihtne ja meie enda oma.

Toimetas Karol Kallas