2023. aasta CSIS aruande kaas. "CSIS töötab turvalise, kindlustatud ja jõuka Kanada nimel tagades selleks usaldusväärsed luureandmed, nõuanded ning tegevuse."

Kanada julgeoleku- ja luureteenistuse hinnangul kujutavad isikud, kes usuvad, et inimestel on ainult kaks sugu, "vägivaldset ohtu".

Kanada julgeoleku- ja luureteenistus (Canadian Security Intelligence Service; CSIS) üllitas 7. mail 80-leheküljelise aastaraamatu, mille "vägivaldse äärmusluse" peatükis selgitatakse lahti oht, mida nimetatakse "sotsiaalse soo vastaseks liikumiseks" (anti-gender movement), vahendab LifeSiteNews

CSIS analüüsib aruande väitel inimeste "kokkupuuteid üksustega [inimesed ja organisatsioonid], kes/mis toetavad sotsiaalse soo vastast äärmuslikku kõnepruuki". Kanada kaitsepolitsei ametnikud kinnitavad (lk 46), et säherdused sotsiaalse soo vastaseid sõnu kasutavad inimesed "võivad olla 2SLGBTQIA+ kogukonna vastase tõsise vägivalla ajendiks ja seda isegi julgustada. Samuti ähvardab nendepoolne vägivald inimesi, keda nähakse sotsiaalse soo ideoloogiliste poliitikate ja ürituste toetajatena."      

CSIS-i sõnul kuuluvad "sotsiaalse soo vastasesse liikumisse" inimesed, kes on vastu "[ühiskonnas toimuvatele] sotsiaalsetele ja kultuurilistele muutustele, mis kaasnevad sooteooria* ühiskonda sulatamise ja selle laiema tunnustamisega, sealhulgas 2SLGBTQIA+ kogukonna omaksvõtmisega."  

Julgeolekuasutus rühmitab "sotsiaalse soo vastase liikumise" suurema "ideoloogiast ajendatud vägivaldse äärmusluse" (Ideologically Motivated Violent Extremism; IMVE) liikumiste hulka, mis kujutavad "Kanada sisejulgeolekule märkimisväärset ohtu". 

CSIS-i sõnul pelgavad "sotsiaalse soo vastasesse liikumisse" kuuluvad isikud omasooiharaid ja sugu muutnud inimesi.

Samamoodi pole Kanada sisejulgeoleku eest vastutav asutus rahul usklikega. "Religioossed tõlgendused, vandenõuteooriad ja üldistatud hirm sotsiaalkultuuriliste muutuste ees" on tegurid, mis iseloomustavad "sotsiaalse soo vastase liikumise" poole hoidvaid inimesi.

CSIS-i sõnul on samas ainult väike osa "sotsiaalse soo vastase liikumise" inimesi valmis "võtma vägivaldse äärmusluse riski" (lk 46). Organisatsiooni sõnul on osutatud "liikumise" jälgimine siiski nende jaoks üks esimus.

Kanada 2024. aasta riigieelarves eraldati 2SLGBTQI+ ideoloogia levitamiseks, nii kodu- kui välismaal, 150 miljonit dollarit

*Sooteooria (gender theory): uusmarksismi kriitilisest teooriast ajendatud tähestikurahva revolutsiooni tegemisse kaasamise haru

Toimetas Karol Kallas