Kardinal Leo Raymond Burke Püha Peetruse väljakul Vatikanis. Foto: Scanpix

Kardinal Raymond Burke ütles jutluses, et Suure Lähtestamise taga seisvad jõud on kasutanud koroonaviirust oma kurja agenda edendamiseks ning et uut normaalsust dikteeritakse kodanike ja riikide manipuleerimise kaudu läbi teadmatuse ja hirmu. Tema sõnul üritavad ilmalikud jõud inimesi isoleerida ning panna meid uskuma, et me oleme üksinda ja sõltuvad sekulaarsetest jõududest, mis muudaks meid nende jumalatu ja mõrvarliku agenda orjadeks. 

"Ajal mil me peame olema üksteisega lähestikku kristlikus armastuses, üritavad ilmalikud jõud meid isoleerida ning panna meid uskuma, et me oleme üksinda ja sõltuvad sekulaarsetest jõududest, mis muudaks meid nende jumalatu ja mõrvarliku agenda orjadeks," ütles kardinal Raymond Burke laupäevasel jutlusel Guadalupe Jumalaema pühamus, La Crosse'i linnas, Wisconsini osariigis.

"Me tuleme Guadalupe Jumalaema juurde tema pühal vaevatud ja raskete südametega. Meie riik läbib kriisi, mis ähvardab selle vaba ja demokraatlikku tulevikku. Marksistliku materialismi ülemaailmne levik, mis on juba väga paljusid elusid hävitanud ja surmanud ning mis on ähvardanud aastakümneid meie riigi aluseid, näib nüüd haaravat valitsusvõimu meie riigi üle," juhatas Burke oma jutluse sisse.

"Selleks, et saavutada majanduslikku edu, oleme riigina lubanud endil muutuda sõltuvaks Hiina kommunistlikust parteist, ideoloogiast, mis on täiesti vastukäiv kristlikele alustele, milledele rajanedes perekonnad ja meie riik püsivad turvalistena ja õitsevad," jätkas ta.

Kuigi Burke rääkis konkreetselt Ühendriikidest, vaevlevad tema sõnul "paljud teised riigid ilmselgelt sarnase, ülimalt alarmeeriva kriisi käes".

"Ning siis on veel salapärane Wuhani viirus, mille olemuse ja ennetuse kohta annab massimeedia meile igapäevaselt vastukäivat informatsiooni. Mis on aga selge, on see, et seda on kasutatud teatud jõudude poolt, mis on vaenulikud perekondade ja riikide vabaduse suhtes, oma kurja agenda edendamiseks. Need jõud ütlevad meile, et me oleme nüüd allutatud niinimetatud Suurele Lähtestamisele, 'uuele normaalsusele', mida dikteeritakse meile nendepoolse kodanike ja riikide manipuleerimise kaudu läbi teadmatuse ja hirmu," ütles kardinal.

"Nüüd peaksime me leidma haiguses ja selle ennetamises viisi, kuidas mõista ja suunata oma elusid, mitte aga niivõrd Jumalas ja tema plaanis meie lunastuseks."

"Paljude piiskoppide ja preestrite ja paljude usklike reaktsioon on teinud ilmsiks korraliku katehheesi armetu puudujäägi. Nii paljudel Kirikus ei näi olevat arusaama sellest, kuidas Kristus jätkab oma lunastustööd katku ja teiste katastroofide ajal," ütles Burke.

"Veelgi enam, meie Püha Emakirik, Kristuse plekitu pruut, milles Kristus töötab alati meie igavese lunastuse nimel, on pideva rünnaku all moraalse korruptsiooni teadete poolt, eriti küsimustes, mis puudutavad kuuendat ja seitsmendat käsku, ning mis näivad igapäevaselt kasvavat. Meie enda riigis on teated Theodore McCarricku kohta pannud paljusid pühendunud katoliiklasi õigustatult hingekarjastes kahtlema, kes vastavalt Kristuse plaanile Kiriku jaoks peaksid olema nende turvalised teejuhid, õpetades usutõdesid, juhtides neid sobiliku jumalateenistuse ja palve juurde ning juhtides neid Kiriku alalise distsipliini kaudu," jätkas ta.

"Liiga sageli ei saa usklikud midagi vastuseks või saavad vastuse, mis ei põhine muutumatutel tõdedel usu ja moraali küsimustes. Nad saavad vastuseid, mis ei tule justkui karjastelt, vaid sekulaarsetelt halduritelt. Segadus selle osas, mida Kirik tõeliselt õpetab ja nõuab meilt vastavalt oma õpetusele, tekitab üha suuremaid lahknevusi Kristuse ihus. Kõik see sandistab Kirikut tema missioonis anda tunnistust jumalikust tõest ja jumalikust armastusest ajal mil maailm ei ole kunagi vajanud enam, et Kirik oleks majakas," kuulutas Burke.

"Kohtudes maailmaga tahab Kirik vääralt muganduda maailma suhtes, selle asemel, et kutsuda maailma üles muutumisele kuulekuses jumalikule seadusele, mis on kirjutatud iga inimese südamesse ning ilmutatud kogu oma terviklikkuses Jumal Poja lunastavas inkarnatsioonis," lisas ta.

Kardinali sõnul kujutavad need rängad mured endast heidutavat väljakutset meie igapäevasele kristlikule elule: "Maailma ja Kiriku kriisi mõju on sügav meie kõigi jaoks. Paljud taluvad kõige valusamaid füüsilisi, emotsionaalseid ja spirituaalseid kannatusi, mida selline olukord paratamatult põhjustab."

"Jah, meie südamed on mõistetavalt rasked, kuid Kristus, läbi oma Neitsist Ema eestkoste, tõstab meie südamed üles Tema enda südame juurde, uuendades meie usaldust Temasse, kes on lubanud meile igavest lunastust Kirikus. Ta ei ole kunagi truudusetu oma lubaduste suhtes. Ta ei hülga meid kunagi," ütles Burke kokkuvõtteks.

"Ärgem laskem end petta maailma jõudude ja valeprohvetite poolt. Ärgem hüljakem Kristust ning ärgem otsigem lunastust kohtades, kust seda ei saa kunagi leida."

Toimetas Martin Vaher