Foto: Bigstockfoto.com

Kardinal Marc Ouellet, kes on viimasel nädalal tõusnud katoliku kiriku seksuaalkuritegude skandaali üheks võtmefiguuriks, nimetab peapiiskop Carlo Maria Viganò rünnakuid paavsti suunas blasfeemiliseks valeks.

27. septembril avaldas meedia peapiiskop Viganò teise kirja avalikkusele, kus ta tuletab meelde kardinal Theodor McCarricki seksuaalseid kuritarvitusi ja heidab Vatikani kõrgetele vaimulikele, teiste seas paavst Franciscusele ette nende kinnikatmist.

Viganò pöördub kirjas kardinal Ouellet' poole, paludes tal avalikustada dokumentatsioon, mis tõendaks McCarricki ja teise asjaosaliste süüd.

"Enne Washingtonist lahkumist olite teie see, kes mind teavitas paavst Benedictuse sanktsioonidest McCarrickile. Teie valduses on võtmedokumendid, mis tõendavad McCarricki süüd ja paljude kuuria liikmete kaasosalust. Teie eminents, ma palun teil tungivalt tõest tunnistust anda," kirjutab Viganò.

7. oktoobril andis kardinal Ouellet kolme leheküljelise detailse vastuse Viganòle ja avalikkusele. Kardinal ei eita, et McCarrickile oli "tungivalt soovitatud" mitte reisida ja ilmuda (kiriku esindajana) avalikkuse ette.

Kuid ta lisab peale väidetavat arhiivide uurimist, et "on väär nimetada neid Benedictuse poolt rakendatud ja hiljem Franciscuse poolt eemaldatud meetmeid sanktsioonideks. Kumbki paavst pole vastavaid dokumente allkirjastanud."

Samuti ei leidu Ouellet sõnul ainsatki märget kohtumisest toonase piiskoppide kongregatsiooni prefekti Giovanni-Battista Rega, kus oleks kehtestatud McCarrickile tagasitõmbumise kohustus ja kanoonilised karistused.

Ouellet' sõnul ei ole võimalik ka Franciscusele ette heita McCarricki edutamist, kuna paavst võttis talt kardinalistaatuse niipea, kui süüdistused alaealiste seksuaalses väärkohtlemises kinnitust usutavalt kinnitust leidsid.

Mis eristab "tungivat soovitust" ja ametlikke sanktsioone, see artiklist ei ilmne. Samuti jääb vastuseta, miks jättis Franciscus, olles teadlik varasemast McCarricki seksuaalsest väärkäitumisest (mh seksuaalsest läbikäimisest seminaristidega), kehtima viimasele esitatud "tungivad soovitused".