Agressioonisümbolite seaduse ellurakendamine. Veiko Vihuri karikatuur