Celine Dioni uus lasterõivaste kollektsioon riivab silma must-valge sooneutraalse disainiga. Peale selle kasutatakse väikelapsi ära, et avalikult eksponeerida kirja „NEW ORDER", surnupealuid ja musti ristimärke.

Mood teeb "vabaks"

Rõivamudeli kodulehelt võib lugeda, et sooneutraalne disain "vabastab lapsed traditsioonilistest poisi/tüdruku soorollidest. See võimaldab noortel kasvada vastastikuses lugupidamises ja võrdsuses koos vabadusega oma isiksuse tugevdamiseks".

Kollektsiooni loomiseks tegi Dion koostööd rõivatootjaga Nununu. Nende ühistööst sündis partnerlusprojekt "Celinununu".

"Usume, et lasteriided on hea lahendus haridusliku kogemuse edasiandmiseks. Moe abil on võimalik kujundada arusaamu meie süvateadvuses ja muuta mõttemustreid," sõnasid loojad ise.

Preester: kollektsioon on demooniline

"Olen veendunud, et manipuleerimine soolisusega on demooniline. Jumal lõi kaks sugupoolt, mehe ja naise. Sugudevaheliste piiride hägustamine on viis, mille läbi Saatan lapsi jahib," sõnas monsenjöör John Esseff National Catholic Registerile.

Esseff süüdistab rõivaste loojaid laste häiretele kaasa aitamises. "See on saatanlik – kurat on eksitaja ning meile valetatakse pidevalt. Raha nimel külvatakse inimeste vahele lõhesid," leidis ta.

John Essef on Kalkuta Ema Teresa kunagine vaimulik nõustaja. Tänaseks on 65-aastane preester Scrantoni piiskopkonnas, Pennsylvanias tegutsenud eksortsistina rohkem kui 40 aastat.

Saatana riukad 

2016. aastal meie seas lahkunud Rooma peaeksortsist isa Gabriele Amorth on samuti hoiatanud diabooliliste obsessioonide eest, mis võivad viia ähmasuseni oma enese soo osas. Seda eriti noorte inimeste seas.

Amorthi sõnul pannakse mitmed Saatana "igapäevased" kiusatused meie ette lihtsalt "kaasaegsete ideedena". Tegelikult on nende eesmärk "usuliste printsiipide lammutamine."

Oma eluajal viis Amorth läbi kümneid tuhandeid eksortsisme ning asutas Rahvusvahelise Eksosrtsistide Ühingu. Ülalviidatud katked pärinevad tema raamatust "Eksortsist selgitab deemonlikku: Saatana ja tema langenud inglite armee riukad" (An Exorcist Explains the Demonic: The Antics of Satan and His Army of Fallen Angels).

Toimetas Lennart Käämer