Hamburgi sadam Foto: Piqsels

Üle maailma tegutseva kindlustusseltsi Allianz Trade'i korraldatud eksportivate suurettevõtete küsitlusest selgub, et tarneahelate Hiina Rahvavabariigist lahti haakimine on kas väga keeruline või võimatu.

Kindlustuskonglomeraadi Allianzi kaubavahetust laenudega toetav üksus (Allianz Trade) pani tänavuse kaubavahetuse uuringule pealkirjaks "Protektsionismi mithridatism" (Protectionism Mithridatism). Oskussõna "mithridatism" on saanud nime Pontuse (Väike-Aasia Anatoolia aladel asunud kuningriik) kuninga Mithridates VI (135-63 eKr) järele, kes väidetavalt kartis hullumiseni mürgitamist ja harjutas väikesi mürgikoguseid tarbides ning neid järk-järgult suurendades ennast mürgiga. Allianzi küsitluse pealkirjast võib seega lugeda välja seisukoha, et protektsionism – "oma" turgude "võõra" kauba eest kaitsmine – on mürk, millega lääneriigid ennast järk-järgult harjutavad. 

Uuringus vaadeldi Hiina Rahvavabariigi (RV), Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola, Hispaania, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide rohkem kui kolme tuhandet ettevõtet. 82 protsenti neist arvas, et ekspordi tulud käesoleval aastal kasvavad.

Allianz Trade hindab, et üleilmne kaubavahetus suureneb tänavu 2,8 protsendi võrra, ettevõtted ise on mõne protsendi jagu optimistlikumad. Kui aastate jooksul on kaubavahetuse rahaline maht kasvanud aastas keskmiselt viis protsenti, siis käesoleval aastal mõjutavad seda Punase mere kriis ja teised sarnased häired ning "supervalimiste aasta tõttu varitseb horisondi taga hulk kaubandussõdasid".

Hiina RV on kindlustaja sõnul niivõrd oluline maailma varustaja, et kaubavahetusest selle riigiga, vaatamata asjaolule, et aitab Venemaal Ukrainas sõda pidada, loobuda sisuliselt võimalik ei ole. Kui Euroopa Liidu juhid räägivad "Hiina RV riskide vähendamisest" – see on uuskeelne väljend kaubavahetuse/sõltuvuse vähendamise kohta – siis ligikaudu kolmandik ettevõtetest kavatseb sõltuvust Hiina RV-st hoopis suurendada.

(Alapealkirjad on võetud uuringu neljaosalisest kokkuvõttest.)

Mithridatism

Kindlustusselts selgitab, mida see mõtleb "mithridatismi" all, järgnevalt: "Peale [Covidi aja] kaubavahetuse langust on eksportijad 2024. aastal hulga optimistlikumad, kuid samas palju rohkem mures (samuti rohkem harjunud?) geopoliitiliste ohtude- ja sisendite nappuse pärast ning tööjõu, rahastuse ja mitte-maksetega (non-payment) seotud riskide tõttu." 

"Mürk", millega kas ollakse juba harjunud või harjutakse, on suurriikide vahelised keerulised suhted, toorainete ja alltöövõtjate nappus, vajaliku kvalifikatsiooniga tööliste puudus ja pankade kitsidus. "Mitte-maksete riskid" tähendavad koostööpartnerite pankrotte, maksejõuetust, korruptsiooni, regulatsioonide muutust jne.  

Valikuline üleilmastumine

"Mürgiga" harjumise järel iseloomustab tänavust kaubavahetust "valikuline üleilmastumine". Küsitletud ettevõtetest kahest üks väitis, et nad mõtlevad tarneahelate ümberpaigutamise peale, mille põhjuseks tuuakse kasvavad geopoliitilised mured. Suurimaks peetakse Ukraina sõda, millele järgnevad suurte lääneriikide ja Hiina RV vahelised arusaamatused kaupade hinna, -vahetuse ja hulga osas.

Kuna riikides, mille majandused moodustavad kokku 60 protsenti maailma sisemajanduse kogutoodangust, toimuvad käesoleval aastal valimised, kaasnevad sellega suuremad geopoliitilised ohud ja ebakindlus. Selle tõttu on ettevõtted võtnud "vaatame, mis saab"-seisukoha. Kõige tähelepanelikumalt jälgitakse novembris toimuvaid Ameerika Ühendriikide valimisi.

Kolme keha probleem

Hiina RV-st tarneahelate lahtiühendamist ja varustuskanalite otste mujale viimist ning kodumaale lähemale/tagasi toomist nimetatakse Allianz Trade'i uuringus "kolme keha probleemiks".

"Kolme keha probleem" on maailmakuulsuse pälvinud Hiina RV kirjaniku Liu Cixini ulmeromaan, millest hiljuti valmis Netflixi teleseriaal. "Probleemi" keskmes on kahe tähe süsteemis asuval planeedil elavad tulnukad, kelle tsivilisatsiooni astronoomilised eripärad – päikesed ja kuu jõuavad ühele joonele – regulaarselt ära hävitavad. San-Ti-d püüavad kinni Maalt tulnud sõnumi ja otsustavad Maale kolida. Ehk "kolme keha mure" peaks tähendama kõigile kõikehävitava olukorra ohtu. Võib eeldada, et lääne majanduste Hiina RV-st lahti ühendamine mõjub Allianz Trade'i hinnangul hävitavalt mõlemale poolele.

Hiina RV-st täielikult lahti haakimise kohta järeldatakse uuringus, et tõestusmaterjali sellele pole. Vastanutest rohkem kui kolmandik kavatseb oma Hiina RV "jalajälge" suurendada ja ainult 11 protsenti ettevõtetest seda vähendada.

Ligi 40 protsenti Hispaania ja Saksamaa ja üle 30 protsendi Prantsusmaa ettevõtetest kavatsevad oma tarneahelate "jalajälge" Hiina RV-s kasvatada. Ameerika Ühendriikides on selliseid ettevõtteid 27 protsenti. 

Teiselt poolt kaaluvad Hiina RV ettevõtted tehaste ümberpaigutamist või varustajate vahetamist sama piirkonna ettevõtete vastu. Näha on märke [tarneahelate] mitmekesistamisest: ligikaudu veerand Saksamaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide ettevõtetest eeldavad, et nende tulevastest üleilmsete tarneahelate investeeringutest moodustavad Hiina RV omad senisest väiksema osa. 

Hiina RV-le eelistatakse edaspidi Aasia Vaikse ookeani (eriti ASEAN-i) riike ja Lääne-Euroopat. 48 protsenti Ameerika Ühendriikide ettevõtetest, kelle tootmisüksused või varustajad asuvad Hiina RV-s, kaaluvad mitmekesistamise eesmärgil tarneahelate viimist Aasia Vaikse ookeani või Ladina-Ameerika riikidesse. Tarneahelate otste toomine samasse maailma piirkonda või kodumaale tagasi (nearshoring) on eelistatud lahendused. Viis protsenti vastanud ettevõtetest leidis, et lähiaastatel sellised arengud (tarneahelate mitmekesistamine ja ühte piirkonda toomine) pööravad tagasi, samas 26 protsenti ootab, et nii tehakse edaspidi veelgi suuremal määral.

Horisontide tragöödia 2.0

Allianz Trade nimetab neljandaks suuremaks valdkonnaks, mis mõjutab rahvusvahelist kaubavahetust, tehisaru (AI). "Horisontide tragöödia 2.0" tähendab kindlustusseltsi sõnul, et kunstteadvuse najal võib kaubavahetuse olemus kujuneda ümber, kuid teisalt on "kaubavahetuse rohestamine valu tekitavalt aeglane". Tehisaru rakendustele toetutakse üha enam, kuid ligi kaks kolmest küsitletud ettevõttest väitis, et süsihappegaasi heitmeid kavatsetakse käesoleval aastal vähendada kesised üks kuni viis protsenti. Sellise tempoga ei jõua 2050. aastaks kuidagi null-heitmeteni. 

Toimetas Karol Kallas