Politseinikud MEM Cafe juures. Foto: ERR

Tallina halduskohus ei rahuldanud MEM Cafe kaebust terviseameti ja politsei tegevuse peale. Kohtu hinnangul oli terviseameti otsus kohvik sulgeda põhjendatud ja ametite koroonapiirangute aegsed ettekirjutused õiguspärased.

2021. aasta novembris tegi Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) MEM Cafe'le ettekirjutuse, kuna kohvikupidaja Elvis Brauer ei nõustunud kontrollima külastajate vaktsineerimistõendeid. Toonane valitsuse korraldus aga kohvikupidajaid selleks kohustas. Kohvik ei nõustunud külastajaid vaktsineerimistõendi puudumise tõttu diskrimineerima ka sunniraha korduva määramise järel.

PPA pöördus seejärel terviseameti poole ning 29. novembril 2021 tegi amet ettekirjutuse kohviku sulgemiseks, vahendab ERR.

Kohus nõustus terviseameti põhjendusega, et ettevõtte sulgemine oli avalikke huvisid arvesse võttes ainuke tõhus meede. Kohus tühistas ka asendustäitmise kulude sissenõudmiseks kohaldatud esialgse õiguskaitse. 

Samuti asus kohus seisukohale, et PPA-l oli volitus ja pädevus teha kaasamise korras järelevalvet, teha ettekirjutus sunniraha määramiseks ja kohaldada kohvikusse sisenemisel korrakaitseseadusest lähtuvaid meetmeid.

MEM Cafe halduskohtu otsust edasi ei kaevanud ning kohtuotsus jõustus 25. juulil.

Toimetas Martin Vaher